Novosti

29. kolovoza 2018.

Obrana doktorskog rada - Nikola PROTRKA

U ponedjeljak, 3. rujna 2018. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 12.00 sati, Nikola PROTRKA, univ. spec. inf., javno brani doktorski rad pod naslovom Međunarodna suradnja i sigurnost u suzbijanju kriminaliteta u kibernetičkom prostoru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Ksenija Butorac, doc. dr. sc. Petar Popović i doc. dr. sc. Franjo Pehar.