Novosti

7. lipnja 2018.

Radionica "Sketch Engine"

Radionica "Sketch Engine"

Poštovani kolege, poštovane kolegice,

Odjel za lingvistiku/Zadarska lingvistička srida u suradnji s Hrvatskim društvom za primijenjenu lingvistiku (HDPL) organizira radionicu koja će sudionike (doktorande, poslijedoktorande i iskusnije znanstvenike) uvesti u rad sa softverskim alatom "Sketch Engine". Opis ovoga alata za rad s korpusima nalazi se na mrežnim stranicama https://www.sketchengine.eu/.

Radionica će se održati u srijedu, 20. 6. 2018., od 16 do 18 sati u učionici 1.4 u sveučilišnoj zgradi na Relji (Trg kneza Višeslava 9, 23000 Zadar).

Radionicu će voditi doc. dr. sc. Larisa Grčić Simeunović s Odjela za francuske i iberoromanske studije koja je koordinatorica za "Sketch Engine" na zadarskome sveučilištu.

Molimo da se za ovu radionicu prijavite do 15. 6. 2018. putem e-maila (na adresu mkresic@unizd.hr).

U prijavi je potrebno navesti ime, prezime i matični odjel/instituciju. S obzirom na ograničen broj mjesta, prednost će se dati onima koji se prvi prijave.

Srdačan pozdrav,

Odjel za lingvistiku

Zadarska lingvistička srida