Novosti

17. svibnja 2017.

Predstavnici hrvatske manjine u Crnoj Gori posjetili Sveučilište u Zadru

Predstavnici hrvatske manjine u Crnoj Gori posjetili Sveučilište u Zadru

Dana 16. svibnja 2017. godine Sveučilište u Zadru posjetili su predstavnici hrvatske manjine u Crnoj Gori, Marija Vučinović, ministrica bez portfelja u Vladi Crne Gore, i Zvonimir Deković, predsjednik Hrvatskoga nacionalnog vijeća Crne Gore.

Uvažene goste primili su prorektorica za studije i studente Sveučilišta, izv. prof. dr. sc. Nedjeljka Balić Nižić i prorektor za međuinstitucijsku suradnju i transfer tehnologija izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić.

Nakon uvodnih riječi dobrodošlice, cijenjeni gosti upoznali su prorektore Sveučilišta sa svojim aktivnostima koje provode u Crnoj Gori, a s ciljem poticanja istraživanja i aktivnijeg djelovanja na očuvanju kulturne baštine Hrvata, s osobitim naglaskom na prostor Boke kotorske. Sudionici susreta razgovarali su o povećanju mogućnosti znanstvene i kulturne suradnje Zadra i bokokotorskih gradova kako bi se zajednički pridonijelo afirmaciji hrvatske kulturne baštine na području Crne Gore. Istaknuta je bogata povijest Hrvata i njihov višestoljetni doprinos kulturnoj baštini Boke kotorske  kao i važnost podrške matične države u očuvanju opstojnosti hrvatskog naroda u Crnoj Gori. Uz ostalo, istaknute su brojne kulturne i gospodarske veze Zadra i Boke kotorske u prošlosti, kao i značenje zadarskih visokoškolskih ustanova u obrazovanju kompetentnih stručnjaka podrijetlom iz bokokotorskih naselja. Svi sudionici sastanka složili su se je suradnja na međunarodnim znanstvenim i istraživačkim projektima, financiranim i od strane Europske unije, način na koji se zajednički i konkretno može doprinijeti adekvatnoj valorizaciji utjecaja Hrvata na kulturnu baštinu Boke kotorske i cjelokupnog područja Crne Gore.  

Susret je završio u ugodnom prijateljskom ozračju, uz međusobnu razmjenu prigodnih darova i zajedničko fotografiranje.

Fotogalerija