Ured za unutarnju reviziju

Voditeljica Ureda:

Dijana Čičin-Šain, mag. oec.
tel.: 023 200 640
e-mail: dcsain@unizd.hr