Postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, br.69/22) Sveučilište u Zadru ovlašteno je voditi postupak priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) te postupak priznavanja razdoblja studija provedenog na inozemnoj  visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka visokoškolskog obrazovanja na našem sveučilištu.

Upute za pokretanje postupka priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja - akademsko priznavanje, odnosno priznavanje razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u svrhu nastavka obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

  1. ISPUNITI OBRAZAC ZAHTJEVA I PRIKUPITI POTREBNU DOKUMENTACIJU

Obrazac za akademsko priznavanje
Obrazac za priznavanje razdoblja studija

 

  1. UPLATITI NAKNADU ZA TROŠKOVE POSTUPKA

Na temelju Pravilnika o visini naknade za troškove postupaka priznavanja i vrednovanja, načinu raspodjele naknade, oslobođenja od plaćanja naknade te drugim pitanjima troškova postupka (Narodne novine, br. 85/2023), visina naknade za troškove postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom prijediplomskom i diplomskom studiju iznosi 60 eura. Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija odnosno ECTS bodova iznosi 30 eura.

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje unutar Hrvatske:
Primatelj: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Račun (IBAN): HR1124070001100609482 OTP banka d.d. Hrvatska
MB: 1695525
OIB: 10839679016
Poziv na broj: 11922 (akademsko priznavanje), 11923 (priznavanje razdoblja studija)
Opis plaćanja: troškovi postupka akademskog priznavanja IVK/troškovi priznavanja razdoblja studija

Upute o popunjavanju naloga za plaćanje iz inozemstva:
Primatelj: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića 1, Zadar
Račun (IBAN): HR1124070001100609482 OTP banka d.d. Hrvatska
BIC: OTPVHR2X
MB: 1695525
OIB: 10839679016
Opis plaćanja: akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije/troškovi priznavanja razdoblja studija

Uplatitelj: vidljivo napisati ime, prezime i adresu osobe za koju je uplaćeno

  1. POSLATI ISPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA S KOMPLETNOM DOKUMENTACIJOM

SVEUČILIŠTE U ZADRU
Ured za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

Mihovila Pavlinovića 1
HR – 23 000 ZADAR

Postupak izjednačavanja akademskih naziva

Na zahtjev osoba koje su završile studij na Sveučilištu u Zadru  (ranije: Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu), izdaju se potvrde o izjednačavanju ranije stečenog stručnog naziva s novim akademskim nazivom prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  i Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.
Zamolbu za izjednačava akademskih naziva potrebno je uputiti glavnoj tajnici Ivoni Fatović, dipl.iur.