Obrasci – Izvođenje studijskih programa, za akademsku godinu 2023./2024.


Red predavanja sveučilišnih prijediplomskih i diplomskih jednopredmetnih i dvopredmetnih studija, sveučilišnih integriranih prijediplomskih i diplomskih studija i stručnog prijediplomskog studija Sveučilišta u Zadru u akad. god. 2023./2024.

  1. Dopis pročelnicama/-ima odjela i voditelju stručnog studija Informacijske tehnologije
  2. Obrazac reda predavanja

Red predavanja sveučilišnih centara u akad. god. 2023./2024.

  1. Dopis voditeljima/cama centara
  2. Obrazac Reda predavanja

Plan nastavnog opterećenja zaposlenika i Plan vanjske suradnje

  1. Dopis pročelnicima/ama odjela i voditeljima/cama centara
  2. Obrazac - Plan nastavnog opterećenja zaposlenika
  3. Obrazac - Plan vanjske suradnje