Tajništvo

Glavna tajnica

Antonella Lovrić, dipl. iur.
tel.: 023 200 643
fax.: 023 200 644
e-mail: alovric@unizd.hr


Akademska tajnica

Ivona Fatović, dipl. iur.
tel./fax.: 023 200 502

e-mail: ifatovic@unizd.hr


Stručna suradnica

Andrijana Mišić, dipl. iur.
tel.: 023 200 529
e-mail: amisic@unizd.hr