Novosti

29. studenog 2018.

Obrana doktorskog rada - Ida KONCANI UHAČ

U četvrtak 6. prosinca 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3.), s početkom u 12.00 sati, Ida KONCANI UHAČ, dipl. arheol., javno brani doktorski rad pod naslovom Rimski lučki uređaji u Istri i njihov arheološki kontekst  pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Željko Miletić, prof. dr. sc. Robert Matijašić i doc. dr. sc. Igor Borzić.