Strani jezik

Kandidati koji nisu dostavili potvrdu o poznavanju stranog jezika, dužni su to učiniti do upisa.

Provjera znanja stranog jezika na Sveučilištu u Zadru prijavljuje se ukod tajnice pojedinog filološkog odjela na posebnom obrascu.

Uz prijavu se prilaže potvrda o uplati troškova postupka u iznosu od 500,00 kn.

Uplata se vrši u pošti ili banci općom uplatnicom na žiro račun Sveučilišta broj 2330003-1100163243, poziv na broj 00 091011917-OIB, ili na blagajni Sveučilišta.