Novosti

3. srpnja 2017.

Obrane doktorskih radova

U ponedjeljak 10. srpnja 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13.00 sati, Sanja HORVATINČIĆ, prof., javno brani doktorski rad pod naslovom Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj - prijedlog tipologije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Pavao Pavuša Vežić, dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znan. savj., i doc. dr. sc. Dalibor Prančević.

U srijedu 12. srpnja 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Denis RADOŠ, mag. geogr., javno brani doktorski rad pod naslovom Analiza topografske površine u procesu procjene vjetropotencijala pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Sanja Lozić, prof. dr. sc. Damir Magaš i doc. dr. sc. Mladen Pahernik.