Studiji i studenti

Uvjeti upisa

 


Doktorski studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući diplomski studij, osoba koja je stekla odgovarajući magisterij znanosti ili osoba koja je završila odgovarajući dodiplomski studij po propisima koji su bili na snazi prije donošenja ovog Pravilnika, u skladu sa Zakonom uz polaganje razlikovnih ispita i uz uvjet da poznaje barem dva svjetska jezika.

Iznimno, pod uvjetima koje propiše Vijeće doktorskog studija, studij se može upisati i bez prethodno završenoga odgovarajućeg školovanja, ako je riječ o iznimno nadarenim osobama za koje se može očekivati da će i bez završenoga prethodnog školovanja uspješno svladati studij.

Strani državljani prilikom upisa imaju jednaka prava kao i hrvatski državljani uz obvezu plaćanja studija na način određen zakonom i općim aktom Sveučilišta odnosno njegova odjela.

Doktorski studij može upisati osoba koja ima prosjek ocjena preko 3,51. Ako je prosjek ocjena manji od 3,51 osoba se može upisati uz preporuku dva sveučilišna profesora ili znanstvena istraživača koji su upoznati s akademskim dostignućima potencijalnog studenta.

Dodatni kriteriji i uvjeti za upis poslijediplomskog studija utvrđuju se aktima nositelja studija.