Studiji i studenti

Obavijesti

pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija) - 31. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija

Prof. dr. sc. dr. h. c. Ante UGLEŠIĆ: Nazočnost istočnih Gota i drugih germanskih naroda u rimskoj provinciji Dalmaciji, u ponedjeljak 12. 6. u 10.00 sati

Izv. pof. dr. sc. Irena RADIĆ ROSSI: Plovidba Sredozemljem od 7. do 17. stoljeća, u ponedjeljak 12. 6. u 18.00 sati

Izv. prof. dr. sc. Karla GUSAR: Srednjovjekovne utvrde na istočnom Jadranu, u utorak 13. 6. u 10.00 sati

Doc. dr. sc. Tomislav FABIJANIĆ: Problemi geneze i razvoja materijalne i duhovne kulture Hrvata od 7. do 12. st. na istočnoj jadranskoj obali i širem zaleđu Jadranu, u utorak 13. 6. u 15.00 sati


Sva predavanja održavat će se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Ostale napomene: 
- Studenti koji su prijavili slušanje kolegija „Paleopatološke analize arheoloških populacija iz Hrvatske“ kod prof. dr. sc. Marija ŠLAUSA mole se da direktno kontaktiraju profesora Šlausa radi dogovora o predavanjima, odnosno konzultacijama. Kontakt e-mail adresa profesora Šlausa: marioslaus@gmail.com 
- Studenti koji su prijavili slušanje kolegija akademika Željka TOMIČIĆA, bit će naknadno obaviješteni.

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Antička arheologija) - 31. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Antička arheologija

Ponedjeljak, 12. lipnja, 10 h    
Prof. dr. sc. Željko Miletić, Mitraizam u rimskoj provinciji Dalmaciji
Ponedjeljak, 12. lipnja, 10 h    
Prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, Magistrati i uprava antičkih gradova u Dalmaciji
Ponedjeljak, 12. lipnja, 15 h    
Izv. prof. dr. sc. Mato Ilkić, Antički brodski tereti na istočnoj obali Jadrana
Ponedjeljak, 12. lipnja, 15 h    
Prof. dr. sc. Dražen Maršić, Antička sepulkralna plastika istočnog Jadrana I
Utorak, 13. lipnja, 9 h    
Izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan, Pokrajinski carski kult
Utorak, 13. lipnja, 15 h    
Izv. prof. dr. sc. Igor Borzić, Antička arheologija srednjeg i južnodalmatinskog otočja I

Sva predavanja održavat će se u učionici Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Važna napomena: Studenti koji su prijavili slušanje kolegija „Grad i selo u gospodarstvu antike“ kod prof. dr. sc. Roberta Matijašića mole se da direktno kontaktiraju profesora Matijašića radi dogovora o predavanjima, odnosno konzultacijama. Kontakt e-mail adresa profesora Matijašića: robert.matijasic@unipu.hr 

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - nastava u III. semestru (smjer Prapovijesna arheologija) - 22. svibnja 2023.

Predavanja za III. semestar / zimski sem. akad. god. 2022./2023. - smjer Prapovijesna arheologija

U četvrtak, 25. 5. 2023.
- u 10.00: izv. prof. dr. sc. Mate PARICA: „Odnos naselja i groblja u brončano doba na istočnom Jadranu"

- u 13.00 sati: izv. prof. dr. sc. Dario VUJEVIĆ: „Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica“

U petak, 26. 5. 2023.  u 10.00 sati, dr. sc. Brunislav Marijanović, prof. emeritus: „Simbolizam ranih prapovijesnih zajednica“

Sva predavanja održavat će se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru u zgradi Staroga kampusa.

Na predavanja je potrebno donijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije u svrhu vođenja službenih evidencija izvršenih obveza studenata na studiju.

 

Pds Jadran - poveznica među kontinentima - nastava u IV. semestru - 24. ožujka 2023.

Nastava u IV. semestru poslijediplomskog doktorskog studija "Jadran - poveznica među kontinentima" održat će se prema rasporedu:
15. travnja tematska cjelina "Jadranski grad u vremenu i prostoru"  
9:00 do 13:00 - Usporedba srednjovjekovnog urbaniteta Mediterana i Srednje Europe (A. Nekić)
15:00 do 19:00 - Suvremeni izazovi razvoja jadranskih gradova (S. Šiljeg)
22. travnja tematska cjelina "Ratovi i ideologije u suvremeno doba" 
9:00 do 13:00 - Raspad složenih državnih sustava - primjer Socijalističke Jugoslavije (B. Kasalo)
15:00 do 19:00 - Povijest i politika na Bliskom istoku (B. Havel)
Nastava za ove predmete održava se u zgradi Rektorata, II. kat.
 
S obzirom na to da druge tematske cjeline nemaju veći broj upisanih studenata, ta predavanja održavaju se individualno po dogovoru s nositeljima predmeta. 
Tematska cjelina "Fizička geografija Jadrana"
5. 4. 2023. u 10:00  - Geoekologija Jadrana (M. Mamut)
15. 3. 2023.  - Jadranska obalna i morska staništa (T. Bakran-Petricioli)
Tematska cjelina "Pomorstvo u prošlosti i sadašnjosti"
13. 4. i 14. 4. u 11.00 sati - Obrazovanje pomoraca (S. Uglešić) 
21. 4. 2023. u 12:00 - Političko-geografska problematika Jadrana (B. Vukosav) 
Tematska cjelina "Historijska geografija"
Prostorna percepcija i jadranske komunikacije u ranom novom vijeku (M. Pavić)
17.4. u 18.00 - Kulturno-geografske posebnosti Jadrana (L. Mirošević) 
 
6. svibnja
9:00 do 13:00 - Doktorski praktikum (1. grupa)
15:00 do 19:00 - izborni predmet "Dezintegracija Habsburške Monarhije i jadransko pitanje u versajskom sustavu" (A. Rahten)
13. svibnja
9:00 do 13:00 - Doktorski praktikum (2. grupa)
 
Doktorskim praktikumima su obvezni nazočiti svi studenti i mentori. Za studente koji imaju mentora koji nije sa Sveučilišta u Zadru, dovoljno je da im na praktikumu prisustvuje samo komentor koji je s naše institucije. Napominjem da je doktorski praktikum osmišljen kako bi se potakla zajednička interakcija između studenata i mentora na način da svaki student dobije prigodu da u najviše 15 minuta izloži što je do sada istraživao za doktorat, koji su problemi, do kojih novih spoznaja je došao i sl., a nakon toga bi 15 minuta bilo izdvojeno za savjete, raspravu ili primjedbe ostalih mentora, voditelja ili suvoditelja. Znači ukupno 30 minuta po studentu. 

 

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2022./2023. - 23. veljače 2023.

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2022./2023. obavljaju se do 14. travnja 2023. Više
Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

 

Upisni rok - ljetni semestar akad. god. 2022./2023. - 23. veljače 2023.

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2022./2023. obavljaju se do 14. travnja 2023. Više 

Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

 

Pds Humanističke znanosti - termini doktorskih praktikuma i rokovi za predaju izvješća i IIP-a - 9. veljače 2023.

I. Termini održavanja kolegija Doktorski praktikum u zimskom semestru akad. god. 2022./2023.:
Etnologija i antropologija: 14. veljače 2023.
Filologija - književnost: 18. veljače 2023. u 9 sati
Filologija - lingvistika: 17. veljače 2023. u 16 sati
Filozofija: termin će se dostaviti naknadno
Interdisciplinarne humanističke znanosti: 24. (ili 25.) veljače 2023. u 10 sati 
Povijest umjetnosti: 24. veljače 2023. (po potrebi će se moći i promijeniti)

Pri dolasku na kolegij Doktorski praktikum potrebno je dostaviti indeks te popunjeni obrazac „Evidencija odrađenih studentskih obveza/aktivnosti“ radi dobivanja potpisa voditelja smjera o izvršenoj obvezi na kolegiju Doktorski praktikum.

II. Rok za dostavu mentorskih izvješća o odrađenim studentskim obavezama za zimski semestar akad. god. 2022./2023. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP-a) za ljetni semestar akad. god. 2022./2023. voditeljima smjerova je  1.3.2023. godine.

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja (smjer Srednjovjekovna arheologija) - 25. listopada 2022.

Za zamjenskog nositelja/izvođača kolegija Ranobizantinsko profano vojno graditeljstvo Justinijanove epohe (nositelj kolegija akademik Željko Tomičić) imenovan je doc. dr. sc. Tomislav Fabijanić. Predavanje iz navedenoga kolegija (zaostatak iz I. semestra) održat će se u ponedjeljak, 7. 11. 2022., od 13.00 do 16.00 sati u dvorani 2.3 u zgradi rektorata Sveučilišta u Zadru.

Akademik Željko Tomičić zbog zdravstvenih problema neće biti u mogućnosti održati predavanje iz kolegija za II. semestar (Južna Panonija-Sredozemlje-srednje Podunavlje (groblja 9.-13. stoljeća). Upućuju se studenti na upisivanje jednog od ponuđenih predmeta s drugih studijskih smjerova:

ANTIČKA ARHEOLOGIJA:
1.    Teritoriji zajednica u rimskoj provinciji Dalmaciji - prof. dr. sc. Željko Miletić
2.    Ius Latii i epigrafika - prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
3.    Seviri i augustali u rimskoj provinciji Dalmaciji - prof. dr. sc. Miroslav Glavičić
4.    Portret na sepulklarnoj plastici istočne obale Jadrana – prof. dr. sc. Dražen Maršić
5.    Liberov kult na istočnoj obali Jadrana – izv. prof. dr.sc. Ivana Jadrić-Kučan
6.    Antička skladišno-transportna keramika u Dalmaciji – izv. prof. dr.sc. Igor Borzić
7.    Novac u antičkoj Liburniji – izv. prof. dr.sc. Mato Ilkić
8.    Arheologija jadranskih i mediteranskih luka – izv. prof. dr.sc. Irena Radić Rossi 

PRAPOVIJESNA ARHEOLOGIJA:
1.    Rani eneolitik istočnog Jadrana - dr.sc. Brunislav Marijanović, prof. emeritus
2.    Kult mrtvih na istočnom Jadranu u željezno doba – doc. dr. sc. Martina Čelhar 
3.    Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana – izv. prof. dr.sc. Dario Vuje

Molimo studente da na e-mail adresu rcurkovi@unizd.hr jave koji od ponuđenih predmeta su odabrali radi obavještavanja nositelja kolegija.

 

Natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu državnih socio-ekonomskih stipendija - 20. listopada 2022.

Pds Arheologija istočnog Jadrana - rok za dostavu dokumentacije za vrednovanje studentskih aktivnosti / upisi - 20. listopada 2022.

Rok za dostavu dokumentacije za vrednovanje studentskih aktivnosti sa zamolbom za odobrenje upisa u zimski sem. akad. god. 2022./2023. je 30. 11. 2022. godine.

Po zaprimanju odluka Vijeća studija „Arheologija istočnog Jadrana“ o vrednovanju aktivnosti za ljetni sem. akad. god. 2021./2022. i odobrenju upisa u zimski sem. akad. god. 2022./2023. Ured za poslijediplomske studije vršit će upise zaključno do 21. 12. 2022. godine, a prema uputama koje su već dostavljene  svim studentima 3. 10. 2022. god. 

Zamolba s prilozima dostavlja se na e-mail rcurkovi@unizd.hr, a naknadno se dostavljaju originali zamolbe.

 

Pds Jadran - poveznica među kontinentima - nastava u III. semestru - 19. listopada 2022.

Nastava u III. semestru održat će se prema rasporedu:
- Metodologija znanstvenih istraživanja za geografe (J. Faričić) u petak, 11. studenog 2022. s početkom u 9 sati. 
- Metodologija znanstvenih istraživanja za povjesničare (M. Ančić) u subotu, 3. prosinca 2022. od 9 do 13 sati
- Vojno-pomorska povijest jadranskog prostora u 19. i 20. stoljeću - izborni predmet (T. Oršolić) u subotu, 3. prosinca 2022. od 15 do 19 sati
- Ideološki koncepti u 20. stoljeću (Z. Begonja) u subotu, 26. studenog 2022. od 9 do 13 sati
- Nacionalno pitanje na Jadranu (A. Bralić) u subotu, 26. studenog 2022. od 15 do 19 sati
- Srednjovjekovni grad (V. Šoštarić) u subotu 10. prosinca 2022. od 15 do 19 sati.
- Deindustralizacija jadranskih gradova (Ž. Šiljković) u subotu, 10. prosinca od 9 do 13 sati.
Nastava za sve predmete, osim predmeta Metodologija znanstvenih istraživanja za geografe, održava se u zgradi Rektorata, II. kat.

Fizička geografija Jadrana
Klima i okoliš Jadrana prof. R. Lončarić rloncar@unizd.hr - mogući izborni predmet (student se izravno obraća profesoru glede nastave)
Paleookolišne promjene Sredozemlja prof. N. Ločar nloncar@unizd.hr - mogući izborni predmet (student se izravno obraća profesoru glede nastave)

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja (smjer Srednjovjekovna i novovjekovna arheologija) - 19. listopada 2022.

 

7.11. Prof. dr. sc. Ante Uglešić, Arheološka ostavština velike seobe naroda na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu, Rektorat (br.2.3) 9:00 – 12:00
8.11. Prof. dr. sc. Ante Uglešić, Razvoj starohrvatskih grobalja od 7. do 9. stoljeća na području Dalmatinske Hrvatske, Rektorat (br.2.3) 9:00 – 12:00

Termini predavanja akademika Željka Tomičića  iz kolegija za I. semestar („Ranobizantinsko profano vojno graditeljstvo Justinijanove epohe-istočni Jadran i Sredozemlje“; za zimski sem. 2021./22.) te iz kolegija za II. semestar („Južna Panonija-Sredozemlje-srednje Podunavlje (groblja 9.-13. stoljeća)“; za ljetni sem. ak. g. 2021./22.) bit će javljeni naknadno.
Termin predavanja prof. dr. sc. Maria Šlausa za II. semestar („Analize trauma u arheološkim populacijama iz Hrvatske“; za ljetni sem. 2021./22.) bit će javljen naknadno.

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja (smjer Antička arheologija) - 19. listopada 2022.


8.11.    Prof. dr. sc. Dražen Maršić, Portreti na sepulkralnoj plastici istočne obale Jadrana,                          Rektorat (br. 2.3) 14:30 – 17:30
9.11.    Prof. dr. sc. Miroslav Glavičić, Seviri i augustali u rimskoj provinciji Dalmaciji,                                   Rektorat (br. 2.3) 9:00 – 12:00
9.11.    Izv. prof. dr. sc. Igor Borzić, Antička skladišno-transportna keramika u Dalmaciji,                              Rektorat (br. 2.3) 14:00 – 17:00
9.11.    Izv. prof. dr. sc. Irena Radić Rossi, Arheologija jadranskih i mediteranskih luka,                                Rektorat (br.2.3) 18:00 – 21:00 
10.11.  Prof. dr. sc. Željko MIletić, Teritoriji zajednica u rimskoj provinciji Dalmaciji,                                       Rektorat (br.2.3) 9:00 – 12:00
10.11.  Izv. prof. dr. sc. Mato Ilkić, Novac u antičkoj Liburniji,                                                                                       Rektorat (br.2.3) 15:00-18:00
11.11.  Prof. dr. sc. Anamarija Kurilić, Ius Latii i epigrafika,                                                                                           Rektorat (br.2.3) 9:00 – 12:00
11.11.  Izv. prof. dr. sc. Ivana Jadrić Kučan, Liberov kult na istočnoj obali Jadrana,                                        Rektorat (br.2.3) 15:00-18:00

Na predavanja je potrebno ponijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju.

 

DAAD - natječaj za stipendije za akd. god. 2022./2023. - 19. listopada 2022.

DAAD raspisuje natječaj za stipendije za akademsku godinu 2022./2023. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj. Stipendije se odnose na studente preddiplomskog i diplomskog studija te doktorande, postdoktorande te znanstvenike svih disciplina

Rok za prijavu: između 2. i 30. studenog 2022. (ovisno o vrsti stipendije)

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu
Vodič kroz stipendije

 

Upisni rok - zimski semestar akad. god. 2022./2023. - 19. listopada 2022.

Upisi u zimski semestar akad. godine 2022./2023. obavljaju se do 15. studenoga 2022. Više 

Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

Uputa za studente poslijediplomskog specijalističkog studija

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja (smjer Prapovijesna arheologija) - 13. listopada 2022.

Obavijest o predavanjima (ljetni sem. akad. god. 2021./2022.):

U srijedu, 12. 10. 2022.: - u 9.00 sati, izv. prof. dr. sc. Dario Vujević, održat će predavanje iz kolegija „Musterijenska kultura na istočnoj obali Jadrana“ (II. semestar),                                                                                           - u 13.00 sati, doc. dr. sc. Martina Čelhar, održat će predavanje iz kolegija „Kult mrtvih na istočnom Jadranu u željezno doba“ (II. semestar)
 
U četvrtak, 13. 10. 2022., u 10.00 sati, dr. sc. Brunislav Marijanović, održat će predavanja iz kolegija „Rani eneolitik istočnog Jadrana“ (II. semestar) te zaostatak predavanja za I. semestar (naknadno za zimski sem. 2021./2022.) iz kolegija „Neolitizacija istočnog Jadrana“ .

Sva predavanja održavat će se na Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru. Na predavanja je potrebno ponijeti popunjenu prijavnicu i indeks u svrhu dobivanja potpisa od profesora o odslušanome predavanju.

 

Pds Jadran - poveznica među kontinentima - Doktorski seminar - 13. rujna 2022.

mr. sc. Nataša Mučalo održat će Doktorski seminar II. u sklopu izrade doktorata u srijedu, 21. rujna 2022. s početkom u 10 sati u Maloj dvorani Odjela za povijest.

 

Natječaji Veleposlanstva SAD-a za Fulbright Foreign Student i Visiting Scholar programe za 2023./24. - 13. travnja 2022.

Otvoreni su natječaji Veleposlanstva SAD-a za Fulbright Foreign Student i Visiting Scholar programe za akademsku godinu 2023./24.  Sve informacije i obrasce za prijavu možete pronaći ovdje ili na sljedećim poveznicama: 
- Prijave za Fulbright Foreign Student Program (Pre-Doctoral) - rok za prijave do 30. svibnja 2022.
- Prijave za Fulbright Visiting Scholar Program (Post-Doctoral) - rok za prijave do 1. rujna 2022.
Za sva dodatna pitanja o programu možete se javiti na: fulbrightcroatia@state.gov

 

Upisni rok - ljetni semestar akad. god. 2021./2022. - 25. ožujka 2022.

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2021./2022. obavljaju se do 29. travnja 2022. Više 

Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

 

Pds Arheologija istočnog Jadrana - predavanja (smjer Srednjovjekovna arheologija) - 16. veljače 2022.

Predavanja iz srednjovjekovne arheologije u I. semestru (zimski sem. akad. god. 2021./2022.) održat će se uživo po slijedećem rasporedu:
- srijeda, 23. 2. u 10.30 sati: izv. prof. dr. sc. Karla Gusar, Slavenska (starohrvatska) grobna i naseobinska keramika
- srijeda, 23. 2. u 15.00 sati: prof dr. sc. Mario Šlaus, Antropologija starohrvatskih groblja
- četvrtak, 24. 2. u 11.00 sati: doc dr. sc. Tomislav Fabijanić, Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek
- petak, 25. 2. u 10.00 sati: akademik Željko Tomičić, Ranobizantinsko profano vojno graditeljstvo Justinijanove epohe-istočni Jadran i  Sredozemlje
Predavanja će se održavati u dvorani za poslijediplomske studije u zgradi rektorata (dvorana 2.3, Mihovila Pavlinovića 1, 2. kat).

Na predavanje je potrebno ponijeti indeks i popunjenu prijavnicu u svrhu dobivanja potpisa o odslušanome predavanju. Potpisana prijavnica dostavlja se Uredu za poslijediplomske studije.

 

Pds Humanističke znanosti - termini doktorskih praktikuma i rokovi za predaju izvješća i IIP-a - 9. veljače 2022.

I. Doktorski praktikumi održat će se u sljedećim terminima:
-    smjer Etnologija i antropologija: 16. veljače 2022., uživo
-    podsmjer Filologija – književnost: 19. veljače 2022., online
-    podsmjer Filologija – lingvistika: 24. veljače 2022., online
-    smjer Filozofija: (bit će javljeno naknadno)
-    smjer Interdisciplinarne humanističke znanosti: 26. veljače 2022., online
-    smjer Povijest umjetnosti: 18. veljače 2022., online

Naknadno će biti dostavljeni podaci o točnom početku praktikuma i o prostoru u kojem će se održati oni koji neće biti online.  

II. Rok za dostavljanje voditeljima smjerova podrobnih mentorskih izvješća i evidencija odrađenih studentskih obveza u zimskom semestru ak. god. 2021./2022. te individualnih izvedbenih planovi za ljetni semestar ak. god. 2021./2022. je 2. ožujka 2022. 

 

EU-CONEXUS Doktorska ljetna škola na Sveučilištu u Zadru - 27. svibnja 2021.

Najavljujemo prvu EU-CONEXUS Doktorsku ljetnu školu ‘Professional and Scientific Communication and Networking in Multidisciplinary Environment’, koja će se održati na Sveučilištu u Zadru, 26. – 30. srpnja 2021.

Radni jezik: engleski (obavezna razina znanja C1).

U Ljetnoj školi može sudjelovati do 35 studenata poslijediplomskih studija različitih područja znanosti, koji studiraju na jednom od sveučilišta - članova EU-CONEXUS alijanse.

Prijave su otvorene do 14. lipnja 2021.

Više informacija o uvjetima prijave i programu ljetne škole pronađite ovdje.

Program škole

 

Upisni rok - 8. travnja 2021.

Upisi u ljetni semestar akad. godine 2020./2021. obavljaju se do 30. travnja 2021. Više 

Zbog trenutačne epidemiološke situacije, upis je moguće obaviti i putem e-maila, prema uputi pojedinačno dostavljenoj studentima.

Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

 

Predavanja na pds Arheologija istočnog Jadrana - smjer Srednjovjekovna arheologija - 7. travnja 2021.

Predavanja za III. semestar (zimski sem. akad. god. 2020./2021.) te za naknadno slušanje predavanja za II. semestar (ljetni sem. akad. god. 2019./2020.) održat će se u terminima:

30.03. – izv. prof. dr. sc. K. Gusar

08. i 09.04. – akademik Ž. Tomičić - termin se odgađa

12.04. – izv. prof. dr. sc. I. Radić Rossi

13.04. - doc. dr. sc. T. Fabijanić

19. i 20.04. – prof. dr. sc. A. Uglešić

22. i 23.04. – prof. dr. sc. M. Šlaus

Zbog epidemioloških mjera, poduzetih uslijed epidemije uzrokovane virusom Covid-19, predavanja će se održati online, uz korištenje nekog od ponuđenih video sustava sinkrone komunikacije, sukladno obavijesti od strane nositelja kolegija.

 

Doktorski praktikumi na pds Humanističke znanosti - 28. siječnja 2021.

Doktorski praktikum smjera Filozofija, za zimski semestar akad. god. 2020./2021., održat će se na daljinu (online) u petak, 19. veljače 2021. godine.
Studenti se trebaju javiti voditeljici smjera na mail iticac@unizd.hr barem tjedan dana ranije.

Obrazac Evidencije se popunjava prema prihvaćenome IIP-u za tekući semestar, a bit će potpisan od strane voditeljice smjera za kolegij Doktorski praktikum prema naknadnim uputama. 
Studenti trebaju imati reguliran upis u tekući semestar  (zimski sem. akad. god. 2020./2021.)
Upis izvršene obveze u indeks vršit će se naknadno, prema dogovoru.
Prisutnost mentora i komentora na praktikumu nije obvezna, ali je poželjna.

 

Poziv za prijave za doktorske i postdoktorske stipendije „Eugen Ionesco“ 2020-2021 - 21. siječnja 2021.

Objavljen je poziv za slanje prijava za doktorske i postdoktorske stipendije „Eugen Ionesco“ 2020-2021. Rok za prijavu: 28. ožujak 2021. Više

 

Nagrada za mlade istraživače Sveučilišta J. J. Strossmayera - 17. prosinca 2020.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku ustanovilo je 2018. godine nagradu za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika. Nagrada nosi ime Branka Kune, prerano preminulog hrvatskog jezikoslovca te idejnog začetnika i utemeljitelja znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani, koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje.
Prva takva nagrada bit će svečano dodijeljena na 7. Hrvatskim sintaktičkim danima, koji će se održati od 11. do 13. studenoga 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Stoga se pozivaju pojedinci i ustrojbene jedinice (odsjeci, odjeli, centri, zavodi, instituti...) da prijave za nagradu mlade istraživačice i istraživače koji se u zamjetnoj mjeri bave opisom sintakse hrvatskoga jezika, bilo kao osnovnom temom ili u sklopu bavljenja drugim filologijama.
Za nagradu mogu biti predložene istraživačice i istraživači koji su u završnoj fazi izrade doktorskoga rada, odnosno oni kojima u trenutku podnošenja prijedloga nije proteklo više od četiri godine od obrane doktorskog rada.
Prijedlog treba sadržavati:
1. kratak životopis s kontakt-podacima
2. kratak prikaz dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti
3. popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove)
4. potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu
Prijedlog za nagradu šalje se u elektroničkom obliku na adresu nagrada.branko.kuna@gmail.com kao jedan dokument u pdf formatu ne dulji od pet kartica teksta.
Rok za podnošenje prijedloga je 20. siječnja 2021. godine.

 

Upisni rok - 14. listopada 2020.

Upisi u zimski semestar akad. godine 2020./2021. obavljaju se do 27. studenoga 2020. Više 

Zbog trenutačne epidemiološke situacije, upis je moguće obaviti i putem e-maila, prema uputi pojedinačno dostavljenoj studentima.

Uputa za upis za studente doktorskog studija Međunarodni odnosi

 

 

Raspored predavanja na pds Arheologija istočnog Jadrana - 22. rujna 2020.

Predavanja za II. semestar - lj. s. 2019./20. (uključujući i nadoknadu I. semestra - z. s. 2019./20.) za smjer Prapovijesna arheologija održat će se prema sljedećem rasporedu:

  • dr. sc. B. Marijanović, prof. emeritus: petak, 25.9. s početkom u 10:00h (dvorana PDSa, zgrada rektorata, M. Pavlinovića 1, 2. kat)
  • izv. prof. dr. sc. D. Vujević: ponedjeljak 28.9 s početkom u 9:00h (online putem MsTeams programa)
  • doc. dr. sc. M. Čelhar: utorak, 29.9. s početkom u 9:00h (online putem MsTeams programa)
  • Termin za predavanje iz kolegija doc. dr. sc. I. Radić-Rossi (nadoknada iz I. semestra) bit će javljen naknadno.

Na predavanje koje će se održati u dvorani potrebno je donijeti i indeks te popunjenu prijavnicu radi evidentiranja i ovjere odslušanog kolegija. Odslušani kolegij donosi 2 ECTS boda.

Ispunjene i potpisane prijavnice dostavljaju se Uredu za poslijediplomske studije radi pohrane u studentske dosjee i ažuriranja službenih evidencija.

Zbog proglašenja epidemije virusa Covid-19, molimo studente i profesora koji održava predavanje u zgradi rektorata (dvorana PDS-a-2.3) da se prilikom ulaska u zgradu i u dvorani pridržavaju obaveznih epidemioloških mjera (nošenje maske za lice, dezinfekcija ruku, međusobni razmak). Sredstvo za dezinfekciju ruku osigurano je u zgradi rektorata. Hvala na razumijevanju!

Potpise za odslušane kolegije u indekse nositelji kolegija, koji drže predavanja online, izvršit će naknadno, prema dogovoru.

 

Rok za dostavu mentorskih izvješća i prijedloga IIP-a - pds Humanističke znanosti - 16. rujna 2020.

Rok za dostavu mentorskih izvješća s evidencijom odrađenih studentskih obaveza za ljetni semestar akad. god. 2019./2020. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP-a) za zimski semestar akad. god. 2020./2021. je 28. 09. 2020. godine, osim za sljedeće kategorije studenata:

  • apsolvente
  • studente koji su u statusu „prekid studija“
  • studente koji su ostvarili pravo na mirovanje akad. god. 2019./2020. te moraju „obnoviti“ već izvršene upise, a nije došlo do promjene prihvaćenoga IIPa


Skenirana mentorska izvješća i prijedloge IIP-a potrebno je dostaviti elektroničkom poštom do navedenoga datuma voditeljima/cama pojedinih studijskih smjerova.

Za ponavljanje semestra također se dostavlja prijedlog Individualnog izvedbenog plana po kojem će student/ica izvršavati obaveze u ponovljenome semestru.

Originalno potpisana mentorska izvješća, evidencija i prihvaćeni Individualni izvedbeni planovi (s potpisom mentora, komentora i studenta/ice) dostavljaju se poštom na adresu Ureda radi vođenja službenih evidencija i ažuriranja podataka u studentskim dosjeima bez čega se neće moći izvršiti upisi u zimski semestar ak. g. 2020./2021. Navedeno se može dostavljati i nakon propisanog roka dostave voditeljima smjerova i to osobno (prilikom upisa u zimski sem. akad. god. 2020./2021.) ili poštom, a nakon prihvaćanja na sjednici Vijeća.

Upute i obrasci

Elaborat

 

Upisni rok - 25. veljače 2020.

 

Upisi u ljetni semestar akademske godine 2019./2020. vrše se od 2. ožujka do 17. travnja 2020. Više

 

Rok za dostavu mentorskih izvješća i prijedloga IIP-a - pds Humanističke znanosti - 11. veljače 2020.

 

Rok za dostavu mentorskih izvješća s evidencijom odrađenih studentskih obaveza za zimski semestar akad. god. 2019./2020. i prijedloga Individualnih izvedbenih planova (IIP-a) za ljetni semestar akad. god. 2019./2020. je 3.03.2020. godine, osim za sljedeće kategorije studenata:

  • apsolvente
  • studente koji su u statusu „prekid studija“
  • studente koji su ostvarili pravo na mirovanje akad. god. 2019./2020. 

Skenirana mentorska izvješća i prijedloge IIP-a potrebno je dostaviti elektroničkom poštom do navedenoga datuma voditeljima/cama pojedinih studijskih smjerova.

Dostavljena mentorska izvješća i Individualni izvedbeni planovi bit će razmatrani na sjednici Vijeća koja će se održati 3.03.2020. u 14 sati.

Originalno potpisana mentorska izvješća, evidenciju i prijedloge Individualnih izvedbenih planova (s potpisom mentora, komentora i studenta/ice) dostavljaju se poštom na adresu Ureda.

Upute i obrasci

Elaborat

 

Natječaj za seminar Međunarodne olimpijske akademije - 24. siječnja 2020.


Hrvatska olimpijska akademija raspisala je natječaj za izbor sudionika za 27. Međunarodni seminar o olimpizmu Međunarodne olimpijske akademije za studente poslijediplomskih studija koji će se održati u Olimpiji (Grčka) od 3. do 17. svibnja 2020. godine. Glavna je tema seminara The Olympic Games and the Olympic Movement: Past, Present and Future – An Analysis from the Historical, Philosophical and Social Perspectives (Olimpijske igre i olimpijski pokret: prošlost, sadašnjost i budućnost – analiza iz povijesne, filozofske i društvene perspektive), s posebnom temom: Mega Sport Events and Human Rights (Veliki sportski događaji i ljudska prava). Rok za prijavu: 2. ožujka 2020.

Hrvatski olimpijski odbor

Tekst natječaja

 

Poziv na info radionicu Hrvatske zaklade za znanost - 28. studenog 2019.


Hrvatska zaklada za znanost organizira info radionicu povodom otvorenog poziva na natječaj „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“. Radionica će se na Sveučilištu u Zadru održati 11. prosinca u 13.00 sati.
Poziv

 

DAAD - natječaj za stipendije za akademsku godinu 2020./2021. - 9. listopada 2019.


DAAD raspisuje natječaj za stipendije za akademsku godinu 2020./2021. na njemačkim sveučilištima i/ili institucijama u Njemačkoj.

1. Stipendije za studente preddiplomskog i diplomskog studija te doktorande, postdoktorande te znanstvenike svih disciplina

Rok za prijavu: između 15. studenog i 1. prosinca 2019.

Više informacija o programu, detaljne upute i obrasci za online prijavu
Vodič kroz stipendije
Infomaterijal o studiju i istraživanju u Njemačkoj
Programi stipendiranja DAAD-a

2. Predstavljanje svih stipendija DAAD-a za studente, doktorande, postodoktorande te znanstvenike održat će se u srijedu , 23. listopada 2019. u 18:30 sati u dvorani 144 na starom kampusu. Izlaganje će biti na hrvatskom jeziku.

Sve novosti su objavljene na Facebook-stranici „DAAD Hrvatska“.

Kontakt informacije:

DAAD na Sveučilištu Zadar:
Odjel za germanistiku
Krešimirova obala 2, 23000 Zadar
Larissa Holz
e-mail: daad.dalmatien@gmail.com

 

Upisni rok - 25. rujna 2019.


Upisi u zimski semestar akad. god. 2019./2020. vrše se od 1. listopada do 15. studenoga 2019. Više

Uputa za upis za doktorande zajedničkog pds Međunarodni odnosi.

Uputa za upis za studente poslijediplomskog specijalističkog studija Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom

 

Poziv na konferenciju PUBMET2019 - 12. rujna 2019.


Na Sveučilištu u Zadru od 18. do 29. listopada održava se međunarodna znanstvena konferencija PUBMET (Publishing nad Metrics).

Program je u Svečanoj dvorani, Obala kralja Petra Krešimira IV.

Pubmet se bavi temama otvorenosti (otvorena znanost, otvoreni podaci, otvorena znanstvena komunikacija, otvoreni repozitoriji, otvorena recenzija), objavljivanjem i uredničkim praksama, autorstvom i autorskim pravima, plagijatom i etičkim pitanjima, napretkom u digitalnom znanstvenom izdavaštvu, bibliometrijom, altmetrijom, s ciljem okupljanja raznolike zajednice znanstvenika i istraživača iz Hrvatske i inozemstva, doktorskih studenata, sveučilišnih nastavnika, izdavača, urednika, knjižničara/informacijskih stručnjaka, kreatora politike, kao i stručnjaka iz drugih područja istraživanja i razvoja.
Više o konferenciji

 

Radionica o korištenju programa za upravljanje bibliografskim referencama Mendeley te pretraživanju - 10. svibnja 2019.


Sveučilišna knjižnica i Elsevier pozivaju sve zainteresirane na radionicu o korištenju programa za upravljanje bibliografskim referencama Mendeley te pretraživanju u bazi Scopus koja će se održati u utorak, 21. svibnja na Novom kampusu u računalnoj učionici 41 b. Za nastavnike i studente poslijediplomskih studija radionica će se održati u 10:00 sati, a za napredne korisnike i knjižničare u 13:00 sati.
Radionica je primarno namijenjena nastavnicima/znanstvenicima, studentima poslijediplomskih studija i knjižničarima.
Prijaviti se mogu i svi drugi zainteresirani. Obrazac za prijavu

 

GO STYRIA istraživačke stipendije Sveučilišta u Grazu 2019./2020. - 17. travnja 2019.


Sveučilište u Grazu objavilo je natječaj Go Styria za akademsku godinu 2019./2020. Stipendije su namijenjene studentima diplomskog studija, doktorandima i postdoktorandima za razmjene unutar 4 mjeseca s ciljem pisanja diplomskog ili doktorskog rada te provođenje postdoktorskih istraživanja.

Više informacija o stipendiji i načinu prijave pronaći ćete ovdje.

Rok za prijavu: 3.5.2019. do 13 sati

 

Ignaz L. Lieben nagrada Austrijske akademije znanosti - 17. travnja 2019.


Austrijska akademija znanosti dodjeluje Ignaz L. Lieben nagradu u iznosu od 36.000 $ za mlade istraživače koji su svoje istraživanje provodili u posljednje tri godine u Austriji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Slovačkoj te Sloveniji. U obzir se uzimaju samo kandidati do 40 godina sa završenog doktorskog studija u području molekularne biologije, kemije i fizike.

Više informacija pronađite ovdje.

Rok za prijavu: 30.4.2019.

 

Stipendije Sveučilišta u Torinu - 17. travnja 2019.


Odjel za filozofiju i pedagogiju Sveučilišta u Torinu dodjeljuje tri stipendije za kraća razdoblja mobilnosti za studente poslijediplomskih studija. Prvi krug stipendija odnosi se na studente diplomskih studija koji žele pripremiti i istražiti radove na temu semiotike i talijanske književnosti. Rok za prijavu je 3. svibnja 2019.

Više informacija pronađite ovdje.

Rok za prijavu: 3.5.2019.

 

DAAD stipendije - 16. travnja 2019.


DAAD (Njemačka služba za akademsku razmjenu) omogućuje kraći ili duži boravak istraživačke prirode na znanstveno-istraživačkim ustanovama u Njemačkoj za istraživače iz Hrvatske (doktorande i već etablirane znanstvenike), kao i za studente preddiplomske i diplomske razine.
Više informacija

 

Kontakti

Adresa:

Sveučilište u Zadru
Ured za poslijediplomske studije
Ruđera Boškovića 5
HR - 23 000 Zadar
 

Voditeljica Ureda:

Danijela Gašparović, prof. 
tel.: 023 200 533 
fax.: 023 200 595
e-mail:
danijela@unizd.hr
tajnistvopds@unizd.hr


Stručna suradnica:

Rafaela Čurković, prof. 
tel.: 023 200 532
fax.: 023 200 595
e-mail:
rcurkovi@unizd.hr
tajnistvopds@unizd.hr
 

Rad sa studentima:

9.00-12.00 h