Međunarodna konferencija „RethinkBlue"

Danas se na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru otvara prva međunarodna konferencija „RethinkBlue“ u organizaciji COST Akcije CA22122 – Rethinking the Blue Economy: Socio-Ecological Impacts and Opportunities, organizirana s potporom COST - European Cooperation in Science and Technology, Sveučilišta u Zadru te Hrvatske zaklade za znanost.

Na konferenciji će sudjelovati mnogi međunarodni stručnjaci iz područja Plave ekonomije, kao platforme za istraživanje višestrukih društvenih, ekoloških i ekonomskih aspekata korištenja mora, od koristi do sukoba/izazova. Plava ekonomija također može postati način kritičkog sagledavanja utjecaja iskorištavanja oceana i vađenja resursa na lokalne zajednice u skladu s konceptom Plave pravde.

U skladu s fokusom “RethinkBlue” COST akcije CA22122, cilj konferencije je stvoriti forum za znanstvenike koji žele ponovno promisliti što Plava ekonomija danas predstavlja, iz društvene perspektive. Kako bi pokrenula ovaj proces, konferencija ima za cilj istražiti potencijalne i postojeće proturječnosti, sukobe i sinergije povezane s tim.

U prilogu ovog priopćenja dostavljamo plakat, deplijan te knjigu sažetaka konferencije.

Konferencija se održava u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru te u hotelu Kolovare.

Za sve one koji ne mogu biti s nama u Zadru, dijelovi programa bit će prenošeni preko Youtube kanala

Depiljan

Knjižica sažetaka