Monografija "Kulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu"

Monografija "Kulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu"

Objavljena monografija Kulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu autora Silvie Bekavac i Željka Miletića u suizdanju Sveučilišta u Zadru i Javne ustanove „Park prirode Biokovo“.

Knjiga na relevantan način pokriva niz znanstvenih tema u okviru onoga što se naziva kulturni krajolik jugoistočnog Biokova. Od sustavnog istraživanja, znanstvenog interpretiranja i konzervatorsko-restauratorskog zahvata na prapovijesnim tumulima na Podglogovniku, Viču i Prisiki i znanstvene analize Cetinske kulturne grupe, preko posebne rasprave o predrimskim zajednicama između rijeka Cetine i Neretve, kasnosrednjovjekovnim i ranonovovjekovnim crkvicama na Biokovu, te naposlijetku rasprave o tradicijskim naseobinama i nastambama na Biokovu, rekognosciranju starih planinskih puteva, austrijske Rodićeve ceste (trasirane sredinom 19. stoljeća) i austro-ugarskih vojnih instalacija iz Prvog svjetskog rata.

Autori ovom knjigom promoviraju interdisciplinarni pristup znanstvenoj obradi teme biokovskog krajolika na primjeru lokaliteta Podglogovnik, ali i šireg prostora Biokova. Uspjeli su stvoriti djelo koje obrađuje različite vremenske periode kao i različiti skup tema.

Znanstveni doprinos povezan je s periodizacijom i kronologijom Cetinske kulturne grupe, kao rezultatom istraživanja nekropole biokovskih tumula. Autori su dokazali da je geneza Cetinske kulturne grupe dovršena već tijekom eneolitika. Time su potvrđeni i neki samo teoretski dosadašnji modeli (pretpostavke).

Publikaciju možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 25 €.

Objavljena monografija Kulturni krajolik Biokova. Reciklaže u kršu autora Silvie Bekavac i Željka Miletića u suizdanju Sveučilišta u Zadru i Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Knjiga na relevantan način pokriva niz znanstvenih tema u okviru onoga što se naziva kulturni krajolik jugoistočnog Biokova. Od sustavnog istraživanja, znanstvenog interpretiranja i konzervatorsko-restauratorskog zahvata na prapovijesnim tumulima na Podglogovniku, Viču i Prisiki i znanstvene analize Cetinske kulturne grupe, preko posebne rasprave o predrimskim zajednicama između rijeka Cetine i Neretve, kasnosrednjovjekovnim i ranonovovjekovnim crkvicama na Biokovu, te naposlijetku rasprave o tradicijskim naseobinama i nastambama na Biokovu, rekognosciranju starih planinskih puteva, austrijske Rodićeve ceste (trasirane sredinom 19. stoljeća) i austro-ugarskih vojnih instalacija iz Prvog svjetskog rata.

Autori ovom knjigom promoviraju interdisciplinarni pristup znanstvenoj obradi teme biokovskog krajolika na primjeru lokaliteta Podglogovnik, ali i šireg prostora Biokova. Uspjeli su stvoriti djelo koje obrađuje različite vremenske periode kao i različiti skup tema.

Znanstveni doprinos povezan je s periodizacijom i kronologijom Cetinske kulturne grupe, kao rezultatom istraživanja nekropole biokovskih tumula. Autori su dokazali da je geneza Cetinske kulturne grupe dovršena već tijekom eneolitika. Time su potvrđeni i neki samo teoretski dosadašnji modeli (pretpostavke).

 

Publikaciju možete kupiti u sveučilišnoj knjižari Citadela po cijeni od 25 €.