Studiji i studenti

Imenovanje mentora

Za mentora studentu doktorskog studija imenuje se nastavnik u znanstvenom ili znanstveno-nastavnom zvanju: viši znanstveni suradnik-izvanredni profesor i znanstveni savjetnik-redoviti profesor, redoviti profesor u trajnom zvanju  ili professor emeritus.

Ako imenovani mentor nije nastavnik niti vanjski suradnik Sveučilišta u Zadru, Vijeće imenuje komentora koji je nastavnik na Sveučilištu u Zadru i koji ispunjava minimalne znanstvene uvjete kao i mentor.

Znanstveni suradnik-docent može se imenovati za mentora studentu doktorskih studija samo iznimno, ako ima objavljene znanstvene radove koji predstavljaju značajan doprinos području iz kojeg se piše doktorski rad.

Mentor treba biti voditelj projekta ili suradnik na projektu (domaćem ili inozemnom) kojim se osiguravaju uvjeti za istraživački rad u okviru projekta.

Mentor može voditi najviše s 3 (troje) studenata doktorskih studija istovremeno.

Vijeće poslijediplomskih studija i Senat na prijedlog Vijeća doktorskog studija imenuju mentora uz njegovu osobnu suglasnost.

Obrazac DOK-01 - Prijedlog za imenovanje mentora/komentora i za odobrenje okvirne teme rada

Obrazac DOK-01.1 - Zahtjev za promjenu mentora/komentora i/ili teme obranjenog sinopsisa