Radionica "Arheološka didaktička radionica: dokumentiranje, analiziranje i interpretiranje kasnoantičkog i srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta“

Radionica "Arheološka didaktička radionica: dokumentiranje, analiziranje i interpretiranje kasnoantičkog i srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta“

Od 22.  do 28. travnja 2024. Odjel za arheologiju Sveučilišta u Zadru u suradnji sa Sveučilištem Franche-Comté, Besançon (Francuska), Alma Mater Studiorum, Sveučilištem u Bolonji  (Italija), te institucijama MSHE Claude Nicolas Ledoux, Besançon (Francuska), CNRS, UMR Chrono-environnement, Besançon (Francuska) i Escuela de Estudios Árabes, Granada (Španjolska) organizira radionicu pod naslovom „Arheološka didaktička radionica: dokumentiranje, analiziranje i interpretiranje kasnoantičkog i srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta“. Radionica je organizirana u okviru BIP ERASMUS programa (Blended Intensive Programme - BIP).

Sudjelovat će ukupno 22 studenta iz Francuske, Italije i Hrvatske, te njihovi profesori uključujući i gostujuću profesoricu iz Španjolske (CSIC).

Arheološka didaktička radionica je zamišljena kao kombinacija on line i in situ aktivnosti s ciljem obučavanja studenata na diplomskoj razini studija. Cilj ih je podučiti arheološkim metodama i pristupima u izučavanju arhitekture koja se sačuvala u visini. Kao idealan lokalitet odabran je benediktinski samostan sv. Kuzme i Damjana.

Među ciljevima radionice ističu se: stjecanje vještina potrebnih za dokumentiranje, analiziranje i interpretiranje kasnoantičkog i srednjovjekovnog arheološkog lokaliteta, identificiranje i razumijevanje tipova arheoloških lokaliteta koji su podobni za izučavanje arheologije arhitekture, stjecanje poduke o arheološkim metodama i pristupima u izučavanju arhitekture koja se sačuvala u visini i dr.