Obrana sinopsisa disertacije - Nataša BARIŠIĆ

U utorak 30. travnja 2024. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, dvorana u suterenu), s početkom u 11.00 sati, Nataša BARIŠIĆ, mag. paed. i mag. educ. geogr., studentica doktorskog studija Kvaliteta u odgoju i obrazovanju javno brani temu doktorskog rada pod naslovom Kvaliteta ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz samoprocjenu refleksivne prakse odgojitelja, pedagoga i ravnatelja  pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Violeta Valjan Vukić, doc. dr. sc. Ana Marija Iveljić i doc. dr. sc. Anita Mandarić Vukušić.