Novosti

17. ožujka 2017.

Obrana doktorskog rada - Tamara ŠTEFANAC

U petak 24. ožujka 2017. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12.00 sati, Tamara ŠTEFANAC, dipl. komp. knjiž. i dipl. pov. umj., javno brani doktorski rad pod naslovom „The Conceptualization of Archival Materials Held in Museums“ pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijana Tomić, prof. dr. sc. Anne Gilliland i doc. dr. sc. Goran Zlodi. Obrana će se održati na engleskom jeziku.