Najčešća pitanja

Kada se raspisuje ERASMUS+ natječaj?

Erasmus+ natječaj za studijski boravak raspisuje se početkom ljetnog semestra za mobilnosti koje je moguće ostvariti u idućoj akademskoj godini. Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu raspisuje se također početkom ljetnog semestra za mobilnosti koje je moguće ostvariti od 1. lipnja tekuće godine do 30. rujna iduće godine. Svi natječaji objavljuju se ovdje.


 

Koji su kriteriji odabira kandidata za ERASMUS+ program?

Kriteriji odabira kandidata svake se godine određuju Erasmus+ natječajem. Najvažniji kriterij je akademski uspjeh tj. ponderirani prosjek svih ocjena studenta koji mora biti viši od 3,500 (iznimno viši od 3,000). Osim navedenog kriterija mogući kriteriji su kvaliteta pisma motivacije i doprinos kandidata aktivnostima studentske organizacije ESN Zadar.


 

Koja je razlika između ERASMUS+ i CEEPUS programa?

Osnovna razlika između navedenih programa mobilnosti su odredišne zemlje. Dok se Erasmus+ program odnosi na zemlje EU te još nekoliko programskih zemalja (Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija) kod CEEPUS-a je mobilnost moguće ostvariti u zemljama srednje i istočne Europe. Programi se razlikuju i po duljini mobilnosti kao i po iznosima financijskih potpora. Također, u okviru Erasmus+ programa moguće je ostvariti stručnu praksu dok je kod CEEPUS-a moguć isključivo studijski boravak.


 

Je li moguće ostvariti ERASMUS+ mobilnost u zemljama izvan Europe?

Moguće je u okviru aktivnosti Erasmus+ KA107. Za više informacija kliknite na ovu poveznicu.


 

Koliko iznosi financijska potpora u okviru programa mobilnosti ERASMUS+ i CEEPUS?

Mjesečna financijska potpora u okviru programa Erasmus+ za akademsku godinu 2018./2019. iznosi od 400 do 500 € mjesečno u kunskoj protuvrijednosti ovisno o troškovima života u zemlji domaćinu. Studenti lošijeg socioekonomskog statusa imaju se pravo prijaviti za dodatnu financijsku pomoć u iznosu od 200 € mjesečno kao i studenti s posebnim potrebama koji mogu ostvariti dodatnu potporu za pokrivanje potreba koje proizlaze iz invaliditeta, kronične bolesti i sl. Studenti koji na Erasmus+ mobilnost odlaze u svrhu obavljanja stručne prakse imaju pravo na dodatnih 100 € mjesečno. Kod CEEPUS programa iznos financijske potpore ovisi o odredišnoj zemlji, a studentima su pokriveni i troškovi puta. Više informacija pronađite ovdje.


 

Mora li student vratiti financijsku potporu ako ne izvrši svoje obaveze?

Ako student ne izvrši obaveze navedene u Erasmus+ ugovoru o financiranju morat će izvršiti djelomični ili potpuni povrat financijske potpore. Kod CEEPUS programa moguće je obustaviti isplatu putnih troškova ukoliko student ne podnese izvješće na vrijeme sukladno proceduri povrata putnih troškova za CEEPUS.


 

Koliko puta student tijekom studija može otići na ERASMUS+ mobilnost?

Student može dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, poslijediplomska) neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u starom Erasmus programu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija, kao i mobilnost tzv. „zero grant“ studenata. Studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u trajanju od najviše 24 mjeseca.


 

Može li se student prijaviti na ERASMUS+ mobilnost ako je već bio na mobilnosti u okviru programa mobilnosti CEEPUS i obratno?

Da. Može se iznova prijaviti čak i na mobilnost unutar istog programa uz uvjet da mu duljina mobilnosti ne prelazi maksimalnu duljinu mobilnosti određenu programom mobilnosti kao i 50% ukupnog trajanja mobilnosti sukladno članku 9.  Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti.


 

Koliko najkraće može trajati mobilnost?

Kod Erasmus+ programa minimalno trajanje mobilnosti je tri mjeseca za studijski boravak i dva mjeseca za stručnu praksu. Kod CEEPUS programa mogući su i kraći boravci od minimalno mjesec dana. Ipak, optimalna mobilnost traje jedan semestar tijekom kojeg student ima vremena odslušati i polagati kolegije na inozemnoj instituciji domaćinu. Kraće mobilnosti primjerene su za doktorande i studente koji nemaju obaveze slušanja kolegija na matičnom odjelu i u završnom su semestru svoga studija u kojem pripremaju završni/diplomski rad.


 

Tko se sve može prijaviti na natječaje za mobilnost?

Prijaviti se mogu studenti Sveučilišta u Zadru koji će u trenutku početka mobilnosti biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova (osim u slučaju Erasmus+ stručne prakse koju je moguće obaviti i na prvoj godini preddiplomskog studija).


 

Mogu li se prijaviti  izvanredni studenti?

Da, na Erasmus+ mobilnost. Pod uvjetom da za vrijeme mobilnosti student pohađa redovni program inozemne visokoškolske ustanove.


 

Čime se studentu jamči priznavanje razdoblja mobilnosti po povratku u matičnu ustanovu?

Sporazumom o studiranju (odnosno Sporazumom o stručnoj praksi kod stručne prakse). Student je dužan prije odlaska kontaktirati Erasmus+ koordinatora na svom matičnom odjelu kao i inozemnoj ustanovi (odjelu) te u dogovoru s njima sastaviti popis kolegija koje se obvezuje pohađati i položiti. Ukoliko je student ispunio sve obveze iz navedenih dokumenata, za njega po završetku boravka u inozemstvu ne bi trebalo biti neugodnih iznenađenja. Obrasce spomenutih sporazuma kao i Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti kojim je definiran postupak priznavanja možete pronaći ovdje.


 

Kome se obratiti za informacije o studijskim programima i kolegijima koje nude inozemne visokoškolske ustanove?

Studijski programi obično se nalaze na mrežnim stranicama dotičnih institucija, a za dodatne informacije o eventualnim izmjenama programa, dostupnosti željenih kolegija za studente na razmijeni i jeziku na kojem se izvodi nastava najbolje se obratiti institucionalnim Erasmus+ koordinatorima dotičnih ustanova ili Erasmus+ koordinatorima dotičnih fakulteta i odjela.


 

Moraju li izabrani kolegiji biti jednaki kolegijima u studijskim programima matičnog odjela?

Ne. Cilj mobilnosti je steći drugačija znanja i kompetencije od onih koje bi student stekao da ne ostvari mobilnost. Ipak, kod izbora kolegija potrebno se posavjetovati s Erasmus+ koordinatorom na matičnom odjelu budući da matični odjel donosi konačnu odluku te vrši priznavanje mobilnosti po povratku studenta.


 

Mora li student sam pronaći instituciju domaćina za obavljanje ERASMUS+ stručne prakse?

Institucija domaćin može se pronaći samoinicijativno, ali i posredstvom matičnog odjela, Ureda za međunarodnu suradnju, specijaliziranih agencija i sl. Ipak, student samostalno mora dogovoriti detalje prakse s domaćinom. Više informacija dostupno je ovdje.


 

Može li se Erasmus+ mobilnost ostvariti i nakon diplome?

Osoba koja je diplomirala može ostvariti mobilnost, ali samo u svrhu stručne prakse i to uz uvjet da mobilnost završi u roku od godinu dana od dana završetka studija te da se na natječaj prijavi dok je u statusu studenta. Više informacija o toj mogućnosti bit će objavljeno u Erasmus+ natječaju za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse koji će biti otvoren u ožujku.


 

Mora li student imati potvrdu o znanju stranog jezika zemlje u kojoj će ostvariti mobilnost?

Ne. Osim ako to izričito traži inozemna ustanova na kojoj student planira ostvariti mobilnost. Erasmus+ program studentima nudi mogućnost pohađanja besplatnog mrežnog tečaja jezika mobilnosti koji priprema studenta za mobilnost. Više o mrežnim tečajevima pročitajte ovdje.


 

Što napraviti nakon što je student odabran Erasmus+ natječajem?

Po odabiru kandidati se pozivaju na informativni razgovor gdje dobivaju daljnje upute te se upoznaju sa svojim pravima i obavezama. Potom se njihovi podaci šalju visokoškolskim institucijama koje su odabrali kao odredište mobilnosti koje obično kontaktiraju studente i pošalju ima sve potrebne informacije. Upute za odabrane studente u pisanom obliku kao i Erasmus+ studentsku povelju možete pronaći ovdje.


 

           ​Mora li student zaključiti policu osiguranja za vrijeme provedeno na mobilnosti?

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj na temelju kartice (EKZO) moći će se koristiti neodgodivom zdravstvenom zaštitom. Uvjet za izdavanje EKZO-a jest uredan status u obveznome zdravstvenom osiguranju pri HZZO-u, a karticu će osiguranoj osobi, na temelju njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. Savjetujemo studentima da provjere što sve uključuje zdravstvena zaštita temeljem kartice (EKZO) HZZO-a te prema vlastitim potrebama sklope dodatno osiguranje. Također, postoji mogućnost da inozemno sveučilište/organizacija traži određenu vrstu zdravstvenog osiguranja kao uvjet za upis ili da inozemno veleposlanstvo traži određenu vrstu osiguranja kao uvjet za dobivanje dozvole boravka o čemu se morate sami informirati. Studenti koji na mobilnost odlaze u svrhu obavljanja stručne prakse moraju posjedovati policu osiguranja od odgovornosti na radnom mjestu te policu osiguranja od ozljede na radu.


 

Ako je student već na Erasmus+ mobilnosti u inozemstvu te želi produžiti razdoblje mobilnosti, što treba učiniti?

Produljenje mobilnosti moguće je zatražiti najmanje mjesec dana prije ugovorenog datuma kraja mobilnosti slanjem upita koordinatorici na Sveučilištu u Zadru. U slučaju da postoji mogućnost da se studentu odobri financijska potpora, odobrit će se i produljenje mobilnosti uz potpisivanje dodatka ugovora o financiranju i uz izmjenu Erasmus+ sporazuma o studiranju koja podrazumijeva suglasnost matičnog odjela i inozemnog koordinatora. U slučaju da nedostatka financijskih sredstava student, ukoliko to želi, na mobilnosti može ostati duže i bez Erasmus+ financijske potpore kao tzv. „zero grant“ student.