Diplomski

 

1. godina od akademske godine 2005./2006.

Integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:

 1. Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta (u Zadru)
 2. Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta (u Gospiću)


1. godina od akademske godine 2008./2009.

Jednopredmetni:

 1. Arheologija
 2. Hrvatski jezik i književnost
 3. Informacijske znanosti
 4. Kulturna i prirodna baština u turizmu
 5. Lingvistika
 6. Međunarodni združeni diplomski studij kulturne sociologije
 7. Menadžment
 8. Novinarstvo i odnosi s javnošću
 9. Poduzetništvo u kulturi i turizmu
 10. Povijest
 11. Povijest umjetnosti; smjer: konzervatorski i muzejsko-galerijski
 12. Prevoditeljski studij talijanistike
 13. Primijenjena geografija
 14. Psihologija
 15. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 16. Suvremena talijanska filologija

Dvopredmetni:

 1. Anglistika; smjer: nastavnički
 2. Anglistika; smjer: znanstveni
 3. Etnologija i antropologija
 4. Filozofija: smjer nastavnički
 5. Francuski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 6. Francuski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 7. Geografija: smjer nastavnički
 8. Grčki jezik i književnost
 9. Hispanika; smjer: opći
 10. Hispanika; smjer: prevoditeljski
 11. Latinski jezik i rimska književnost
 12. Lingvistika
 13. Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički
 14. Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 15. Pedagogija
 16. Povijest
 17. Povijest umjetnosti; smjer nastavnički
 18. Prevoditeljski studij talijanistike
 19. Ruski jezik i književnost; smjer: nastavnički
 20. Ruski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski
 21. Sociologija
 22. Suvremena talijanska filologija