Novosti

4. srpnja 2018.

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 11. srpnja 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 15.00 sati, Marija PERIĆ, mag. educ. philol. germ. i mag. educ. philol. angl., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Deminutivi i augmentativi kao evaluativna sredstva u političkom diskursu pred stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Čupković, izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić i izv. prof. dr. sc. Aneta Stojić.

U srijedu, 11. srpnja 2018. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 11.00 sati, Zvonimir ŠOSTAR, dr. med., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Kontrola sigurnosti i kvalitete hrane u uvjetima globalizacije pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc.  Marijana Matek Sarić, prof. dr. sc. Ante Pulić  i prof. dr. sc. Tonći Lazibat.

U četvrtak, 12. srpnja 2018. godine u prostorijama Libertas međunarodnog sveučilišta (Kennedyjev trg 6b, Zagreb, dvorana 9A), s početkom u 13.00 sati, Valentina KEBLAR, mag. rel. int. et. dipl., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Međunarodna konkurentnost i održivost hrvatskog nautičkog turizma u novoj ekonomiji pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Božena Krce Miočić, doc. dr. sc. Davor Perkov i prof. dr. sc. Marinko Jurčević.