Novosti

7. svibnja 2018.

Poziv na predavanje "Višejezičnost u Europskoj uniji i prevođenje za europske institucije"

Poziv na predavanje "Višejezičnost u Europskoj uniji i prevođenje za europske institucije"

Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru poziva Vas na predavanje "Višejezičnost u Europskoj uniji i prevođenje za europske institucije". Predavanje će se održati u srijedu, 16. svibnja, u dvorani 157 s početkom u 12 sati i otvoreno je studentima svih filoloških smjerova Sveučilišta u Zadru.

U sklopu predavanja predstavit će se politika višejezičnosti Europske unije i njezina važnost za EU, kao i uloga i struktura Glavne uprave za pismeno prevođenje (DGT) te proces prevođenja i alati koji se koriste u radu. Uz navedeno, tijekom predavanja bit će predstavljene i mogućnosti stažiranja u Europskoj komisiji, koje je dostupno mladima iz svih država članica EU-a koji su završili barem preddiplomski studij. Radujemo se vašem dolasku.

Predavačica: KATARINA SMETKO, Glavna uprava za pismeno prevođenje (DGT), Odjel za hrvatski jezik.