Novosti

23. studenog 2017.

Privremena rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2017./2018. akademsku godinu.
Privremena rang lista studenata koji su ostvarili pravo na potporu završava s brojem 150 (Živković, Bruno).

Privremena rang lista
Abecedni popis studenata prijavljenih na Natječaj

Studenti apsolventi koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja trebaju do 26. veljače 2018. dostaviti potvrdu o upisu ljetnog semestra akademske godine 2017./2018., u protivnom gube pravo na potporu.

Rok za predaju prigovora na privremene rezultate traje od 24. studenoga do 1. prosinca 2017. Prigovori se podnose isključivo pisanim putem na adresu:

SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za prigovore
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR