Novosti

4. svibnja 2017.

Izbor članova Senata

Odluka o pokretanju postupka izbora članova Senata Sveučilišta u Zadru za mandatno razdoblje od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021. dostupna je ovdje.