Novosti

30. listopada 2018.

Obrane sinopsisa disertacija

U utorak 6. studenog 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 10.00 sati, Ivana RUBIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Akademska i socijalna uključenost kao prediktor uspjeha i završnosti studenata pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Dijana Vican, doc. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić i prof. dr. sc. Ivana Batarelo Kokić.

U petak 9. studenog 2018. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića 1, II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Štefan ŠTIVIČIĆ, mag. hist., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Zadarski distrikt do 1358. godine pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Ivan Majnarić, prof. dr. sc. Mladen Ančić i doc. dr. sc. Tomislav Popić.