Godišnji financijski izvještaj za 2016. godinu


Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o obvezama za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje: 1. siječnja 2016. – 31. prosinca 2016.
Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2016.