Obrasci – Izvođenje studijskih programa, za akademsku godinu 2019./2020.

Preddiplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja preddiplomskih sveučilišnih studija
 2. Obrazac – Red predavanja - dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
 3. Obrazac – Red predavanja - jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja integriranih studija
 2. Obrazac – Red predavanja - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Stručni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi reda predavanja stručnih studija
 2. Obrazac - Red predavanja - stručni studij

Sveučilišni centri

 1. Dopis voditeljima centara u svezi redova predavanja
 2. Obrazac – Red predavanja sveučilišnih centara za ljetni semestar studija
 3. Obrazac – Red predavanja sveučilišnih centara za zimski semestar studija

Centar Stjepan Matičević

 1. Dopis voditelju Centra Stjepan Matičević u svezi redova predavanja
 2. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih diplomskih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija - jezgrovni kurikulum 
 3. Obrazac reda predavanja jednopredmetnih i dvopredmetnih sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019. za Program za stjecanje nastavničkih kompetencija – diferencirani kurikulum.

Diplomski sveučilišni studij

 1. Dopis pročelnicima u svezi redova predavanja
 2. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 3. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 4. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 5. Obrazac - Red predavanja za I (prvi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 6. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 7. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 8. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavničkog usmjerenja
 9. Obrazac - Red predavanja za II (drugi) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavničkog usmjerenja
 10. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 11. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 12. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 13. Obrazac - Red predavanja za III (treći) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 14. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nastavnički
 15. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar dvopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija - nenastavnički
 16. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija- nastavnički
 17. Obrazac - Red predavanja za IV (četvrti) semestar jednopredmetnog diplomskog sveučilišnog studija- nastavnički

Planovi za akad. god. 2019./2020.

 1. Dopis pročelnicima odjela i voditeljima centara u svezi rada zaposlenika i vanjskih suradnika
 2. Obrazac - Plan vanjske suradnje
 3. Obrazac - Plan rada nastavnika