2017./18.

Upisi jednopredmetnih i dvopredmetnih diplomskih sveučilišnih studija na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.