O Uredu

    Ured za osiguravanje kvalitete ustrojbena je jedinica Rektorata Sveučilišta u Zadru, osnovana odlukom Senata 2003. godine. Ured prati najnovije spoznaje u području osiguravanja kvalitete i koordinira različite aktivnosti koje se u tom području provode na Sveučilištu. Ured je operativna jedinica sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu, koji uz njega čine Senat Sveučilišta, Povjerenstvo za unaprjeđivanje kvalitete, povjerenstva za kvalitetu sastavnica, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, te Uprava.

    Ured pruža potporu u svim procesima na Sveučilištu kojima je svrha osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete, što uključuje:
  • koordinaciju rada, te prikupljanje i obradu rezultata rada povjerenstava za kvalitetu sastavnica,
  • provedbu postupka i obradu rezultata studentskih evaluacija rada nastavnika i suradnika, te izdavanje s tim povezanih uvjerenja,
  • vođenje jedinstvene dokumentacije o svim aktivnostima osiguravanja kvalitete na Sveučilištu,
  • sudjelovanje u izradi postupaka, kriterija i mjerila za prosudbu i unaprjeđenje kvalitete u znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, te
  • podnošenje Senatu izvješća o ispunjavanju uvjeta u postupku osnivanja studijskih programa.
    Svrha sustava osiguravanja kvalitete je podrška u izgradnji institucijskih mehanizama koji će jamčiti kontinuirana poboljšanja. Aktivnosti Ureda provode se s ciljem promicanja visokih standarda u svim područjima djelovanja Sveučilišta.