Javna rasprava

Pravilnik o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave

Sveučilište u Zadru objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Pravilnika o postupku provedbe nabave roba, radova i usluga jednostavne nabave.

Datum otvaranja rasprave: 31. svibnja 2017.

Datum zatvaranja rasprave: 30. lipnja 2017. u  12:00 sati

Primjedbe, prijedlozi i komentari se dostavljaju putem e-mail adrese nabava@unizd.hr zaključno s danom zatvaranja rasprave.