CEEPUS i ostali programi mobilnosti

CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) program je akademske mobilnosti studenata i nastavnog osoblja srednje i istočne Europe. Zemlje uključene u program su Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija. Posebitost ovog programa je u tome da svaka zemlja domaćin plaća troškove svoje kvote razmjene, a to znači da su stipendije prilagođene potrebama i uvjetima života u određenoj zemlji. Stipendije uključuju troškove smještaja, prehrane i određeni novčani iznos (informacije o visini stipendija za pojedine države možete pogledati ovdje) dok putne troškove pokriva Nacionalni ured za CEEPUS pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (povratna karta II klase željezničkog prijevoza).

Mobilnost putem CEEPUS programa odvija se putem CEEPUS mreža ili u okviru CEEPUS freemover stipendija.

CEEPUS mreže osnivaju srodni fakulteti ili sveučilišni odjeli. Odjeli Sveučilišta u Zadru trenutno sudjeluju u osam CEEPUS mreža:

1. Education Without Frontiers CIII-AT-0050-14-1819 – Odjel za informacijske znanosti

2. TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation CIII-SI-0711-07-1819 – Odjel za germanistiku

3. Slavic Philology and Its Cultural Contexts CIII-AT-0037-14-1819 - Odjel za kroatistiku

4. ARHEOPED CIII-SI-0113-12-1819 – Odjel za arheologiju

5. GEOREGNET CIII-SI-0111-13-1819 – Odjel za geografiju

6. Pedagogy and Andragogy in Central Europe (PACE) CIII-SI-0906-04-1819 - Odjel za pedagogiju

7. Inter-American Studies CIII-AT-0503-08-1819 - Odjel za sociologiju

8. Red de Hispanitas de Europa Central CIII-RO-0814-06-1819 - Odjel za hispanistiku i iberske studije

 

U slučaju da nisu iskorištene sve stipendije u okviru CEEPUS mreža, studentima i nastavnicima, bez obzira na kojem odjelu studiraju ili rade, otvara se mogućnost za mobilnost putem tzv. CEEPUS freemover stipendije. U okviru freemover stipendije moguće je boraviti na bilo kojem sveučilištu u zemljama uključenim u CEEPUS program tijekom ljetnog semestra.

Više informacija o tome kako se prijaviti za CEEPUS studentsku mobilnost pronađite ovdje.

Više informacija o tome kako se prijaviti za CEEPUS mobilnost osoblja pronađite ovdje.

Dodatne informacije o CEEPUS programu možete pronaći na mrežnim stranicama CEEPUS-a te na mrežnim stranicama Nacionalnog ureda za CEEPUS.


FULBRIGHT PROGRAM STIPENDIRANJA VLADE SAD-A

U okviru Fulbright programa nude se stipendije za znanstvena istraživanja te studijski boravak u SAD-u za sve razine studija i u različitim znanstvenim područjima. Natječaj se raspisuje svake godine i dostupan je na stranicama Ministarstva obrazovanja, znanosti i sporta RH te Američkog Veleposlanstva u RH.

Za više informacija možete se obratiti kontakt osobi u Američkom Veleposlanstvu, gospođi Saši Brlek na broj telefona 385 (0)1 661-2200 ili na adresu elektronske pošte: brleks@state.gov


STIPENDIJE TEMELJEM BILATERALNE SURADNJE RH U PODRUČJU VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Provedba bilateralnih programa visokoškolske mobilnosti temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima Republike Hrvatske te obuhvaća i stipendije za različite oblike mobilnosti. Trenutačno se provodi 29 bilateralnih programa visokoškolske mobilnosti sa sljedećim zemljama: Austrija, Australija, Belgija (Flandrija), Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Indija, Izrael, Japan, Kanada, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Ruska Federacija, Rumunjska, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija. Više informacija potražite na mrežnim stranicama Agencija za mobilnost i programe EU.


OSTALE MOGUĆNOSTI

Osim programa mobilnosti, studente Sveučilišta u Zadru i mlade općenito mogle bi zanimati još neke inicijativa Europske unije i to:

Eurodesk centar je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Hrvatski Eurodesk pokrenut je 2011. godine pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) i dio je mreže koju čine središnji ured u Bruxellesu, nacionalni koordinatori iz 33 europske države te preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera. Više informacija možete pronaći ovdje.

Europska volonterska služba (EVS) omogućuje mladima da provedu do 12 mjeseci u stranoj zemlji volontirajući na projektima koji se bave raznim temama (umjetnost, kultura, mladi, mediji, okoliš, sport, antidiskriminacija, ljudska prava, Europska unija, itd.). Volonter doprinosi radu organizacije u kojoj je smješten te mu je osigurana stalna potpora u radu i učenju, kao i neformalni tečaj jezika zemlje u kojoj boravi. Više informacija možete pronaći ovdje.

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Namijenjen je osobama koje se bave usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju ili žele  profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju. Euroguidance Centar Hrvatska djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU), a promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj. Više informacija možete pronaći ovdje.