Obrana doktorskog rada - Katarina BATUR

Obrana doktorskog rada - Katarina BATUR

U ponedjeljak 25. siječnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, Katarina BATUR, mag. archeol., javno brani disertaciju pod naslovom Production, trade and maritime transport of colouring materials based on Early Modern Gnalić Shipwreck finds pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Miona Miliša, doc. dr. sc. Irena Radić Rossi i izv. prof. dr. sc. Maartje Stols-Witlox. Obrana će se održati na engleskom jeziku putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju Uredu za poslijediplomske studije dostaviti svoju e-mail adresu iz domene @gmail.com ili @outlook.com, odnosno svoj AAI korisnički račun iz domene @unizd.hr.

 

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Katarina BATUR
Obrana doktorskog rada - Anita ADAMIĆ HADŽIĆ

Obrana doktorskog rada - Anita ADAMIĆ HADŽIĆ

U petak 22. siječnja 2021. godine, s početkom u 11.00 sati, Anita ADAMIĆ HADŽIĆ, mag. inf. i mag. museol., javno brani disertaciju pod naslovom Komparativna analiza trauma na ljudskom koštanom materijalu s područja Hrvatske od ranog srednjeg vijeka do ranog novog vijeka pred stručnim povjerenstvom u sastavu: akademik dr. sc. Željko Tomičić, red. prof. u miru, prof. dr. sc. Mario Šlaus i prof. dr. sc. Ante Uglešić. Obrana će se održati putem video prijenosa u aplikaciji MS Teams. Osobe zainteresirane za praćenje javne obrane trebaju Uredu za poslijediplomske studije dostaviti svoju e-mail adresu iz domene @gmail.com ili @outlook.com, odnosno svoj AAI korisnički račun iz domene @unizd.hr.

Pročitaj više
Obrana doktorskog rada - Anita ADAMIĆ HADŽIĆ
1345678910Last

Theme picker