Rezultati razredbenih postupaka - III. rok

 • Izvanredni jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni studij Podvodne znanosti i tehnologije (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi (Zadar) (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Menadžmenta (Status D) -  konačna lista

 

Rezultati razredbenih postupaka - II. rok

 • Izvanredni jednopredmetni stručni studij Predškolskog odgoja  (Status A) – konačna lista

 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi (Zadar) (Status D) - konačna lista
 • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Etnologije i antropologije (Status A) - konačna lista

 • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Kulture i turizma (Status A)– konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Kulture i turizma (Status D)– konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Kulture i turizma (Status G) - konačna lista

 • Izvanredni jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
 • Izvanredni jednopredmetni studij Podvodne znanosti i tehnologije (Status D) - konačna lista

 • Redoviti dvopredmetni studij Povijesti (Status A) - konačna lista

 • Redoviti dvopredmetni studij Povijesti umjetnosti (Status A) - konačna lista

 • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Menadžmenta (Status D) -  konačna lista

 • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Sestrinstva (Status A) - konačna lista

 • Redoviti dvopredmetni preddiplomski Teološko-katehetski studij (Status A) - konačna lista

 • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Arheologije (Status A) - konačna lista

 • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Filozofije (Status A) - konačna lista

Rezultati razredbenih postupaka - I. rok

  • Redoviti integrirani jednopredmetni preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta u Zadru (Status A)– konačna lista

  • Izvanredni jednopredmetni stručni studij Predškolskog odgoja  (Status D) – konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni stručni studij Predškolskog odgoja  (Status G)– konačna lista

  • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Menadžmenta (Status A)-  konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Menadžmenta (Status D) -  konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Menadžmenta  (Status G) -  konačna lista

  • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Knjižničarstva (Status A)- konačna lista

  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Kulture i turizma (Status D)– konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Kulture i turizma (Status G) - konačna lista

  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Primijenjene ekologije u poljoprivredi (Zadar) (Status D) - konačna lista

  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Povijesti umjetnosti (Status A) - konačna lista

  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Engleskog jezika i književnosti (Status A) - konačna lista

  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Etnologije i antropologije (Status A) - konačna lista

  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Francuskog jezika i književnosti (Status A) - konačna lista
  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Talijanskog jezika i književnosti (Status A) - konačna lista
  • Redoviti jednopredmetni preddiplomski studij Sestrinstva (Status A) - konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Sestrinstva (Status D) - konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Sestrinstva (Status E) - konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni preddiplomski studij Sestrinstva (Status G) - konačna lista

  • Izvanredni jednopredmetni studij Nautike i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
  • Izvanredni jednopredmetni studij Brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa (Status D) - konačna lista
  • Redoviti dvopredmetni preddiplomski studij Sociologije (Status A) - konačna lista

  • Redoviti jednopredmetni studij Povijesti (Status B) - privremena lista
  • Redoviti jednopredmetni studij Povijesti umjetnosti (Status A) - konačna lista