Studiji

Sveučilište u Zadru nudi širok izbor studijskih programa na svim razinama, preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj.

Prije reforme visokog obrazovanja, čija je primjena počela u akademskoj godini 2005./2006., studijski programi na Sveučilištu u Zadru bili su dodiplomski, četverogodišnji programi (s izuzetkom dvogodišnjeg studija za odgojitelje predškolske djece), jednopredmetni ili dvopredmetni.

Posljednja generacija studenata koji studiraju prema staroj strukturi studija upisana je u akademskoj godini 2004./2005.

U istoj godini započelo je restrukturiranje studijskih programa prema načelima Bolonjskog procesa i Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, koje je, među ostalim, uključilo prihvaćanje jedinstvenog sustava triju ciklusa studiranja: preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog (specijalističkog i doktorskog) te uvođenje ECTS bodovnog sustava Predloženi studijski programi Sveučilišta u Zadru prošli su proces evaluacije Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje i u lipnju 2005. dobili dopusnicu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Od akademske godine 2005./2006. Sveučilište počinje sa izvođenjem 1. godine 30 reformiranih preddiplomskih studija, i nastavlja s izvođenjem 2. godine 20 dodiplomskih studija.

Od akademske godine 2008./2009. će započeti izvođenje 35 reformiranih diplomskih studija.

Poslijediplomski studiji su u procesu restrukturiranja sukladno načelima Bolonjskog procesa.