Odjel za klasičnu filologiju

ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU - syllabusi

GRČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
LATINSKI JEZIK I RIMSKA KNJIŽEVNOST
akad. god. 2015./16.

Napomena: Predmeti su navedeni abecednim redoslijedom
 

Preddiplomski studij – zimski semestar

 

Preddiplomski studij – ljetni semestar

Grčka historijska gramatika I

 

Antička kazališna radionica

Grčka književnost: Homer

 

Grčka epistolografija

Grčka književnost: Prosvjetiteljstvo

 

Grčka epistolografija (seminar)

Grčka lektira I

 

Grčka historijska gramatika II

Grčke jezične vježbe I

 

Grčka književnost: Četvrto stoljeće

Grčke jezične vježbe III

 

Grčka književnost: Klasika

Grčki jezik I

 

Grčka lektira II

Grčki jezik III

 

Grčke jezične vježbe II

Historijska fonetika klasičnih jezika I

 

Grčke jezične vježbe IV

Književni seminar: Aristofan

 

Grčki jezik II

Književni seminar: Ilijada

 

Grčki jezik IV

Latinska historijska gramatika I

 

Historijska fonetika klasičnih jezika II

Latinska lektira I

 

Književni seminar: Platon

Latinske jezične vježbe I

 

Književni seminar: Sofoklo

Latinske jezične vježbe III

 

Latinska historijska gramatika II

Latinski jezik I

 

Latinska lektira II

Latinski jezik III

 

Latinske jezične vježbe II

Metrika

 

Latinske jezične vježbe IV

Osnove grčkog jezika I

 

Latinski jezik II

Osnove latinskog jezika I

 

Latinski jezik IV

Osnove novogrčkog jezika I

 

Osnove grčkog jezika II

Rimska književnost: Epika i satira

 

Osnove latinskog jezika II

Rimska književnost: Epika i satira (seminar)

 

Osnove novogrčkog jezika II

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija

 

Pregled grčke književnosti

Rimska književnost: Retorika, epistolografija, filozofija (seminar)

 

Pregled rimske književnosti

Starolatinski natpisi I

 

Rimska književnost: Historiografija

Uvod u studij klasične filologije

 

Rimska književnost: Historiografija (seminar)

 

 

Rimska književnost: Lirika i epigram

 

 

Rimska književnost: Lirika i epigram (seminar)

 

 

Starolatinski natpisi II

 

 

 TAL - Osnove latinskog jezika 1 

Diplomski studij – zimski semestar

 

Diplomski studij – ljetni semestar

Grčka književnost: Helenizam II

 

Antička kazališna radionica

Grčka književnost: Helenizam II (seminar)

 

Epistolografija hrvatskih latinista

Lektira I (grčki)

 

Epistolografija hrvatskih latinista (seminar)

Lektira I (latinski)

 

Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. st. (ne izvodi se u 2015./16.)

Lektira II (grčki)

 

Grčka književnost: Bizantska historiografija do 10. st. (seminar) (ne izvodi se u 2015./16.)

Lektira II (latinski)

 

Metodika nastave klasičnih jezika I

Metodika nastave klasičnih jezika II

 

Mikenski grčki II (ne izvodi se u 2015./16.)

Mikenski grčki I

 

Mikenski grčki II (seminar)  (ne izvodi se u 2015./16.)

Mikenski grčki I (seminar)

 

Rimska književnost: Rimska scenska umjetnost (ne izvodi se u 2015./16.)

Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti

 

Rimska književnost: Rimska scenska umjetnost (seminar) (ne izvodi se u 2015./16.)

Rimska književnost: Italski elementi u rimskoj književnosti (seminar)

 

 

Srednjovjekovni latinitet (seminar)

 

 

Srednjovjekovni latinitet