Obrana sinopsisa disertacije

Obrana sinopsisa disertacije

Javna obrana sinopsisa disertacije Marka KAPOVIĆA, prof., pod naslovom Sociolingvistička analiza varijable (s) u govoru Ciudad Reala, zakazana za utorak 2. listopada 2012. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3) u 11 sati, održat će se u 12 sati.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije
Obrana disertacije

Obrana disertacije

U petak 5. listopada 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12 sati, mr. sc. Antonela PIVAC javno brani disertaciju pod naslovom Recepcija i repeticija dekadentizma u talijanskom grotesknom teatru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić, prof. dr. sc. Živko Nižić i dr. sc. Ljerka Šimunković, prof. emerita.
Pročitaj više
Obrana disertacije
Obrana disertacije

Obrana disertacije

U srijedu 3. listopada 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 10 sati, Ivana JURČEVIĆ, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Radoslav Pavlović ‒ veliki bosanski vojvoda pred stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mithad Kozličić, prof. dr. sc. Pavo Živković i prof. dr. sc. Milko Brković, znan. savjetnik.
Pročitaj više
Obrana disertacije
First484485486487489491492493Last