Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 7. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Dolores OŠTRIĆ, dipl. povj. umj., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Frankopanske utvrde na Kvarneru pred stručnim  povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijan Bradanović, prof. dr. sc. Pavuša Vežić i prof. dr. sc. Emil Hilje.

U srijedu 7. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Silvije PRANJIĆ, dipl. povj. umj., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijan Bradanović, prof. dr. sc. Pavuša Vežić i prof. dr. sc. Emil Hilje.

U petak 9. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Tanja KOCKOVIĆ ZABORSKI, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seljačkim gospodarstvima na primjeru tartufa, pršuta i supe pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Olga Supek, dr. sc. Melanija Belaj, znan. sur., i dr. sc. Olga Orlić, znan. sur.