Objavljena knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira

Objavljena knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira

Knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira autora prof. dr. sc. Milorada Pavića opsežno je djelo koje po svojem sadržaju te koncepcijskom i metodološkom pristupu ima sve značajke sveučilišnog udžbenika namijenjenog studentima povijesti. Knjiga objedinjava sve glavne značajke djela potrebnog za razumijevanje osmanskog društva ne samo na globalnoj razini već i unutar njegovih sastavnica, zemalja jugoistočne Europe. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi te ujedno i glavni dio knjige ne zadržava se samo na opisu puke događajnice, već ulazi u raščlambu društveno-gospodarsko-kulturnih prilika kako Carstva u cjelini tako i svake od zemalja, uvažavajući specifičnosti njihovog razvoja. Drugi dio sadrži brojne dodatke koji čitatelju u velikoj mjeri olakšavaju korištenje ovog djela, a to su kronološki pregledi, rječnik stručnih termina vezanih uz osmansku povijest, popis sandžaka europskog dijela Osmanskog Carstva, popis geografskog nazivlja s europsko-osmanskim oblicima imena i drugo. Knjiga se temelji na suvremenom pristupu problemima i najnovijim saznanjima vezanim uz razvoj Osmanskog Carstva u promatranom razdoblju, pri čemu su konzultirani najvažniji radovi istaknutih svjetskih istraživača osmanske povijesti i kulture. U hrvatskoj historiografiji i sveučilišno-nastavnoj literaturi do danas ne postoji ovako sveobuhvatno djelo za navedenu problematiku pa je u tom svjetlu doprinos ove knjige iznimno značajan. Samim time ova se knjiga pokazuje prikladnom ne samo za studente povijesti već i za širu znanstvenu i čitateljsku javnost kod kojih se pokazuje interes za proučavanjem ovog dijela ranonovovjekovne svjetske povijesti.

Knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira autora prof. dr. sc. Milorada Pavića može se kupiti u Sveučilišnoj knjižari „Citadela“ po cijeni od 150,00 kn. Studenti i djelatnici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.