Konačna rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Konačna rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Objavljeni su rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2016./2017. akademsku godinu.

Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na potporu završava s brojem 150 (Bandić, Nina).

Odluka Povjerenstva za prigovore
Konačna rang lista
Abecedni popis studenata prijavljenih na natječaj

Studenti apsolventi koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja trebaju do 28. veljače 2017. dostaviti potvrdu o upisu ljetnog semestra akademske godine 2016./2017., u protivnom gube pravo na potporu.
Studenti koji su ostvarili pravo na potporu za privatni smještaj Ugovor o ostvarenom pravu potpisuju u Centru za studentski standard, Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d, Novi kampus, od 6. do 16. prosinca 2016. godine.
Pročitaj više
Konačna rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj
Privremena rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Privremena rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj

Objavljeni su privremeni rezultati "Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2016./2017. akademsku godinu".
Privremena rang lista studenata koji su ostvarili pravo na potporu završava s brojem 150 (Bandić, Nina).
Privremena rang lista
Abecedni popis studenata prijavljenih na Natječaj
Studenti apsolventi koji su ostvarili pravo na subvenciju privatnog smještaja trebaju do 28. veljače 2017. dostaviti potvrdu o upisu ljetnog semestra akademske godine 2016./2017., u protivnom gube pravo na potporu.
Rok za predaju prigovora na privremene rezultate traje od 22. do 29. studenoga 2016. Prigovori se podnose isključivo pisanim putem na adresu:
SVEUČILŠTE U ZADRU
CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD
Povjerenstvo za prigovore
Ulica dr. Franje Tuđmana 24 d
23000 ZADAR
Pročitaj više
Privremena rang lista za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj
Natječaj za upisi na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni  diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Natječaj za upisi na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Raspisan je natječaj za upis 45 studenata na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za stjecanje akademskog stupnja magistar/magistra Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. praesc.educ.).

Pročitaj više
Natječaj za upisi na razlikovni program za upis na dvogodišnji sveučilišni diplomski studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa

Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa

Natječaj za dodjeljivanje trinaest stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnih studija i poslijediplomskog doktorskog studija Sveučilišta u Zadru za akad. god. 2016./2017. / Prijavni obrazac
Pročitaj više
Natječaj za dodjeljivanje stipendija redovitim studentima slabijeg socioekonomskog statusa
Združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"

Združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"

Raspisan je Natječaj za upis 10 studenata na Međunarodni združeni poslijediplomski sveučilišni studij Sociologije regionalnog i lokalnog razvoja Sveučilišta u Zadru (Hrvatska) i Sveučilišta u Teramu (Italija) za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje sociologijeu akad. god. 2016./2017.
Pročitaj više
Združeni poslijediplomski sveučilišni studij "Sociologija regionalnog i lokalnog razvoja"
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij "Humanističkih znanosti"

Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij "Humanističkih znanosti"

Raspisan je Natječaj za upis 28 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij "Humanističkih znanosti" na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. za stjecanje akademskog stupnja doktora/doktorice znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i to iz znanstvenih polja: Etnologija i antropologija, Filologija, Filozofija, Interdisciplinarne humanističke znanosti i Povijest umjetnosti.
Pročitaj više
Natječaj za upis studenata na poslijediplomski sveučilišni studij "Humanističkih znanosti"
Poslijediplomski sveučilišni studij "Jadran – poveznica među kontinentima"

Poslijediplomski sveučilišni studij "Jadran – poveznica među kontinentima"

Raspisan je natječaj za upis 10 studenata na poslijediplomski sveučilišni studij "Jadran – poveznica među kontinentima" na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017. za stjecanje akademskog stupnja doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti – polje povijesti (dr. sc.) i za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz interdisciplinarnog područja znanosti – polje geografije (dr. sc.).

Odluka o raspisu natječaja / Natječaj za upis studenata / Skraćeni natječaj / Prijava za upis
Pročitaj više
Poslijediplomski sveučilišni studij "Jadran – poveznica među kontinentima"
First34568101112Last

Theme picker