Natječaj o subvencioniranom stanovanju

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022. objavljen je Natječaj za raspodjelu mjesta redovitim studentima za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Sveučilišta u Zadru i Srednjoškolskom đačkom domu Zadar te za subvencioniranje smještaja kod privatnih stanodavaca u Zadru i Gospiću za akademsku godinu 2021./2022.  

VAŽNO!
Molimo da pažljivo pročitate i proučite ponuđenu dokumentaciju i da se prijavite putem POVEZNICE.      
Prijava putem mrežne forme je obvezna!
U prijavi putem poveznice student je dužan popuniti sve podatke u „Obrascu A“ (i u Izjavi koja je dio „Obrasca A“), ispisati obrazac, potpisati ga i dostaviti s ostalom dokumentacijom.
Ishodovanje potrebnih dokumenata moći će se obavljati isključivo putem e-mail-a i pristupom Studomatu putem elektroničkog identiteta, AAI računa (student će poslati, sa svojim imenom i prezimenom, OIB-om te podacima koji su mu poznati, jedan od obrazaca “B” Studentskoj službi (referadi) ili tajništvu Odjela sa zamolbom da se obrazac popuni, provjeri - podatke koje je u obrazac upisao osobno student te ovjeren i potpisan obrazac skeniran pošalje e-mail-om studentu. Student koji prvi put upisuje prvu godinu preddiplomskog studija obrazac “B-1” popunjava osobno te ga neovjerenog dostavlja s ostalom natječajnom dokumentacijom. Student koji drugi put upisuje prvu godinu preddiplomskog studija, zbog mijenjanja studija na istom ili nekom drugom visokom učilištu, treba dostaviti obrazac “B-1” ovjeren u Studentskoj službi ili tajništvu Odjela.
Potvrdu o studiranju i prijepis ocjena student će osobno pribaviti predajom zahtjeva za izdavanjem e-potvrda na Studomatu putem svog elektroničkog identiteta. Student koji prvi put upisuje preddiplomski studij potvrdu o upisu u ak. god. 2021./2022. dostavit će naknadno, nakon što redovnom poštom zaprimi AAI račun, studentski elektronički identitet i aktivira ga, po izvršenom upisu. Student, tada, predaje zahtjev za izdavanje e-potvrde o upisu u ak. god. 2021./2022. na Studomatu).
Potrebna dokumentacija za dvopredmetne studije može se zatražiti u Studentskoj službi (referadi) do 28. srpnja 2021.
Dokumentacija koja je potrebna za jednopredmetne studije moći će se zatražiti u tajništvima odjela do 28. srpnja 2021.

Dokumentacija (osim „Obrasca A“, koji se kreira putem mrežne forme):
Zamolba-brucoši / Zamolba-više godine / Obrazac „B“ / Obrazac „B-1“ / Obrazac „B-2“ / Obrazac „B-3“ / Obrazac „B-4“ (obrasce „B-1“, „B-2“, „B-3“, „B-4“ treba izabrati prema vrsti studija i godini studija) / Izjava o članovima obitelji koji nemaju osobni identifikacijski broj (OIB) / Obrazac privole za obradu osobnih podataka / PJ Ministarstva hrvatskih branitelja / Popis dokumentacije koja se dostavlja na Natječaj.