Konačne rang-liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akad. god. 2021./2022.

Nakon rješavanja zaprimljenih prigovora na privremene rang liste za prijem studenata u studentski i učenički dom u Zadru te za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj u akademskoj godini 2021./2022., utvrđuju se konačne rang liste.

Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje („Narodne novine“, br. 63./2019.) propisana je mogućnost ostvarivanja prava na subvencionirano stanovanje studenata u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u mjestima u kojima studiraju.

Temeljem naknadno dostavljene informacije o popunjenosti Srednjoškolskog đačkog doma Zadar i činjenice da isti neće imati slobodnih kapaciteta za subvencionirano stanovanje studenata, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022. od 24. kolovoza 2021. Istom je ukinuta kvota za subvencionirano stanovanje u učeničkom domu u Zadru te je za toliko mjesta povećana kvota za subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca. S obzirom na navedeno studenti koji su na privremenim listama ostvarili pravo na smještaj u učeničkom domu u Zadru umjesto navedenog smještaja ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje kod privatnih stanodavaca.

Konačni rezultati Natječaja dani su po godinama studija.

Rang-liste
studenti koji su upisali prvi put prvu godinu preddiplomskog studija
studenti 1. godine preddiplomskog studija
studenti 2. godine preddiplomskog studija
studenti 3. godine preddiplomskog studija
studenti 1. godine diplomskog studija
studenti 2. godine diplomskog studija

 

VAŽNO!
Studenti koji su ostvarili pravo prema Natječaju potrebne informacije mogu pogledati OVDJE.