Obrana disertacije

Obrana disertacije

U srijedu, 27. lipnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13 sati, mr. sc. Katica BALENOVIĆ javno brani disertaciju pod naslovom Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranoga jezika pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, prof. dr. sc. Marta Medved Krajnović i doc. dr. sc. Vlado Sušac.
Pročitaj više
Obrana disertacije
Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća

Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća

Obavještavaju se kandidati koji imaju pravo ostvariti dodatne bodove pri upisu na Sveučilište u Zadru na temelju dodatnih postignuća da potvrde o tome mogu poslati u presliku. Kandidati koji ostvare pravo na upis dužni su prilikom upisa donijeti original potvrde/diplome na uvid koji će im odmah biti vraćen. Kandidati koji su dostavili originale ili ovjerene preslike potvrda/diploma mogu ih preuzeti u Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, zgrada Rektorata, soba 3.2. Kandidati se mole da u pismu dostave i svoje podatke za kontakt (broj telefona ili e-mail adresu) te da naznače na koje su se studije prijavili.
Pročitaj više
Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća
Zadarska lingvistička srida

Zadarska lingvistička srida

Odjel za lingvistiku srdačno Vas poziva na predavanje koje će prof. dr. Mindy Morgan (Department of Anthropology, Michigan State University) na engleskom jeziku održati u srijedu, 13. lipnja 2012. u Dvorani za poslijediplomske studije u zgradi Rektorata, Mihovila Pavlinovića b. b., od 18:00 do 19:30 sati. Tema i sadržaj predavanja su: Distinctive Features: Orthographic Representation and Challenges to Linguistic Authority within the Fort Belknap Assiniboine Community.
Pročitaj više
Zadarska lingvistička srida
First417418419420422424425426Last