Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Pozivamo Vas na  panel raspravu u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu", koja će se održati 31. ožujka 2023., od 11 do 13 sati u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Pročitaj više
Panel rasprava u sklopu projekta "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"
12345