Izložba Pomorske karte danas na Kraljici mora u Zadru

Sveučilište u Zadru organiziralo je izložbu Pomorske karte, susret znanosti, umjetnosti i prakse na školskom brodu Kraljica mora u sklopu projekta Reconnect Science with the Blue Society – Blue Connect.

Izložba je plod međuodjelne suradnje znanstvenika s čar tri odjela Sveučilišta u Zadru: Pomorskog odjela, Odjela za geografiju i Odjela za turizam i komunikacijske znanosti te predstavlja prvu predaktivnost projekta Sveučilišta u Zadru u okviru Blue-Connecta u ovoj godini, ali i jednu od prvih na razini projektnog partnerstva u Hrvatskoj.