Dani djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja

Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, Udruga za autizam Zadar, Udruga za Down sindrom Zadarske županije, Studentsko savjetovalište Sveučilišta u Zadru, Dječji vrtić „Latica“, Osnovna škola „Voštarnica“ – Zadar, Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire, Kabinet za ranu intervenciju Caritasa Zadarske županije,  Udruga odgajatelja „Maraške“ i Udruga mladih „Ahimsa“ u razdoblju od 18. 3. 2023 do 2. 4. 2023.  obilježavaju Dane djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja

U okviru ove manifestacije, u našem gradu odvijat će se niz aktivnosti s ciljem senzibilizacije društvene zajednice za potrebe djece i roditelja. Moto manifestacije „Uključi me ... i ja mogu“ stavlja naglasak na jačanje društvenih kapaciteta za inkluzivno djelovanje i ostvarivanje najviših potencijala djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja.

Pridružite nam se i budite dio inkluzivne podrške djeci s teškoćama u razvoju, njihovim roditeljima i svim osobama s invaliditetom.

Program