Obavijest o radnom vremenu i održavanju nastave na Dan Sveučilišta

Dan Sveučilišta, 24. ožujka 2023. radni je dan za sve djelatnike Sveučilišta.

Nastava se neće održavati za vrijeme Svečane sjednice od 10 do 14 sati.