Objavljena knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira

Objavljena knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira

Knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira autora prof. dr. sc. Milorada Pavića opsežno je djelo koje po svojem sadržaju te koncepcijskom i metodološkom pristupu ima sve značajke sveučilišnog udžbenika namijenjenog studentima povijesti. Knjiga objedinjava sve glavne značajke djela potrebnog za razumijevanje osmanskog društva ne samo na globalnoj razini već i unutar njegovih sastavnica, zemalja jugoistočne Europe. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi te ujedno i glavni dio knjige ne zadržava se samo na opisu puke događajnice, već ulazi u raščlambu društveno-gospodarsko-kulturnih prilika kako Carstva u cjelini tako i svake od zemalja, uvažavajući specifičnosti njihovog razvoja. Drugi dio sadrži brojne dodatke koji čitatelju u velikoj mjeri olakšavaju korištenje ovog djela, a to su kronološki pregledi, rječnik stručnih termina vezanih uz osmansku povijest, popis sandžaka europskog dijela Osmanskog Carstva, popis geografskog nazivlja s europsko-osmanskim oblicima imena i drugo. Knjiga se temelji na suvremenom pristupu problemima i najnovijim saznanjima vezanim uz razvoj Osmanskog Carstva u promatranom razdoblju, pri čemu su konzultirani najvažniji radovi istaknutih svjetskih istraživača osmanske povijesti i kulture. U hrvatskoj historiografiji i sveučilišno-nastavnoj literaturi do danas ne postoji ovako sveobuhvatno djelo za navedenu problematiku pa je u tom svjetlu doprinos ove knjige iznimno značajan. Samim time ova se knjiga pokazuje prikladnom ne samo za studente povijesti već i za širu znanstvenu i čitateljsku javnost kod kojih se pokazuje interes za proučavanjem ovog dijela ranonovovjekovne svjetske povijesti.

Knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira autora prof. dr. sc. Milorada Pavića može se kupiti u Sveučilišnoj knjižari „Citadela“ po cijeni od 150,00 kn. Studenti i djelatnici Sveučilišta u Zadru ostvaruju popust na kupnju.
Pročitaj više
Objavljena knjiga Jugoistočna Europa pod osmanskom vlašću: od pada Carigrada do Svištovskog mira
Obrane sinopsisa disertacija

Obrane sinopsisa disertacija

U srijedu 7. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 11.00 sati, Dolores OŠTRIĆ, dipl. povj. umj., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Frankopanske utvrde na Kvarneru pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijan Bradanović, prof. dr. sc. Pavuša Vežić i prof. dr. sc. Emil Hilje.

U srijedu 7. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 12.30 sati, Silvije PRANJIĆ, dipl. povj. umj., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Kamenarstvo i klesarstvo u Zadru od antike do baroka: eksploatacija, obrada, prijevoz, trgovina i građenje kamenom pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Marijan Bradanović, prof. dr. sc. Pavuša Vežić i prof. dr. sc. Emil Hilje.

U petak 9. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Tanja KOCKOVIĆ ZABORSKI, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Transformacija istarske prehrambene tradicije u turističkim seljačkim gospodarstvima na primjeru tartufa, pršuta i supe pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Olga Supek, dr. sc. Melanija Belaj, znan. sur., i dr. sc. Olga Orlić, znan. sur.
Pročitaj više
Obrane sinopsisa disertacija
Poluzavršnica sveučilišnog državnog prvenstva u muškoj i ženskoj košarci

Poluzavršnica sveučilišnog državnog prvenstva u muškoj i ženskoj košarci

Zadarski sveučilišni sportski savez u suradnji sa Centrom za tjelovježbu i studentski sport organizira poluzavršnicu sveučilišnog državnog prvenstva u muškoj i ženskoj košarci. Sudjeluju studentske ekipe iz Dubrovnika, Rijeke, Splita i Zadra. Utakmice će se održati 29. i 30. travnja 2014. u SC Višnjik prema sljedećem rasporedu:
Pročitaj više
Poluzavršnica sveučilišnog državnog prvenstva u muškoj i ženskoj košarci
Obrana sinopsisa disertacije

Obrana sinopsisa disertacije

U ponedjeljak 5. svibnja 2014. godine u Rektoratu Sveučilišta u Zadru (M. Pavlinovića b.b., II. kat, dvorana 2.3), s početkom u 13.00 sati, Sanja HORVATINČIĆ, prof., javno brani sinopsis disertacije pod naslovom Spomenici iz razdoblja socijalizma u Hrvatskoj – prijedlog tipologije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Sonja Briski Uzelac, red. prof. u miru, dr. sc. Ljiljana Kolešnik, znan. savj., i prof. dr. sc. Pavuša Vežić.
Pročitaj više
Obrana sinopsisa disertacije
12345