Novosti

CIMMAR seminar

CIMMAR seminar

Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva saziva neformalni CIMMAR seminar koji će se održati u četvrtak 31. siječnja 2013. u 16.00 sati u podrumu zgrade Rektorata. Tema je seminara Mikrobiološke zajednice u mokrom drvetu i ostali projekti na nalazištu brodoloma kod Gnalića / Microbial communities in waterlogged wood and other collaborative projects at the Gnalić shipwreck site, koju će prezentirati doc. dr. sc. Claudia Kruschel....
Pročitaj više
CIMMAR seminar
Javne obrane magistarskog rada, disertacije i sinopsisa disertacije

Javne obrane magistarskog rada, disertacije i sinopsisa disertacije

Javna obrana magistarskog rada

U srijedu 30. siječnja 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13 sati, Anita GRŽAN MARTINOVIĆ, prof., javno brani znanstveni magistarski rad pod naslovom Interkulturalna analiza boja: engleski, hrvatski i talijanski jezik pred stručnim povjerenstvom u sastavu: dr. sc. Vesna...

Pročitaj više
Javne obrane magistarskog rada, disertacije i sinopsisa disertacije
Predavanje "Mongolija – zemlja plavog neba"

Predavanje "Mongolija – zemlja plavog neba"

Hrvatsko geografsko društvo – Zadar i Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru organiziraju predavanje "Mongolija – zemlja plavog neba", koje će održati prof. dr. sc. Željka Šiljković u Multimedijalnoj dvorani Sveučilišta u Zadru u ponedjeljak 28. siječnja 2013. s početkom u 18.00 sati. Predavanje je dio programa popularizacije znanosti u Zadarskoj županiji te je otvoreno za sve zainteresirane.
Pročitaj više
Predavanje "Mongolija – zemlja plavog neba"
Obrana disertacije

Obrana disertacije

U utorak 22. siječnja 2013. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 11 sati, mr. sc. Berislav ŠTEFANAC javno brani disertaciju pod naslovom Radionički žigovi na staklenim recipijentima s područja antičke Liburnije pred stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Mato Ilkić, dr. sc. Ivo Fadić, muzejski i znanstveni savjetnik, i doc. dr. sc. Igor Borzić.
Pročitaj više
Obrana disertacije
Lingvistička srida

Lingvistička srida

Pozivamo vas na predavanje koje će se održati u srijedu 16. siječnja 2013. u Dvorani za poslijediplomske studije u zgradi Rektorata (Mihovila Pavlinovića b.b.) od 18.00 do 20.00 h. Dr. sc. Zrinka Šimunić održat će predavanje na temu Dominantne tendencije u suvremenoj analizi diskursa.
Pročitaj više
Lingvistička srida
First170171172173175177178179Last