Obrana disertacije

Obrana disertacije

U četvrtak, 3. svibnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12:30 sati, Jadranka ANČIĆ, prof., javno brani disertaciju pod naslovom Poimanje vremena u engleskom i hrvatskom jeziku pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Maja Bratanić, prof. dr. sc. Danica Škara i prof. dr. sc. Josip Lisac.
Pročitaj više
Obrana disertacije
Obrana magistarskog rada

Obrana magistarskog rada

U ponedjeljak, 7. svibnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 12:30 sati, Ivana GOSPIĆ ČOLAK javno brani znanstveni magistarski rad pod naslovom Kulturna baština u funkciji identiteta turističke destinacije (grad Zadar) pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Stjepan Malović, doc. dr. sc. Božo Skoko i prof. dr. sc. Josip Vidaković.
Pročitaj više
Obrana magistarskog rada
Obrana magistarskog rada

Obrana magistarskog rada

U četvrtak, 3. svibnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 11 sati, Sanja MARINOV javno brani znanstveni magistarski rad pod naslovom Uloga malog specijaliziranog korpusa u nastavi engleskog jezika struke pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Danica Škara, prof. dr. sc. Maja Bratanić i dr. sc. Lidija Štrmelj, viša asistentica.
Pročitaj više
Obrana magistarskog rada
First489490491492494496497498Last