Obrana disertacije

Obrana disertacije

U srijedu, 27. lipnja 2012. godine u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru (Obala kralja P. Krešimira IV. br. 2, II. kat), s početkom u 13 sati, mr. sc. Katica BALENOVIĆ javno brani disertaciju pod naslovom Kategorija određenosti i neodređenosti u međujeziku hrvatskih osnovnoškolskih učenika engleskoga kao stranoga jezika pred Stručnim povjerenstvom u sastavu: doc. dr. sc. Lovorka Zergollern-Miletić, prof. dr. sc. Marta Medved Krajnović i doc. dr. sc. Vlado Sušac.
Pročitaj više
Obrana disertacije
Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća

Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća

Obavještavaju se kandidati koji imaju pravo ostvariti dodatne bodove pri upisu na Sveučilište u Zadru na temelju dodatnih postignuća da potvrde o tome mogu poslati u presliku. Kandidati koji ostvare pravo na upis dužni su prilikom upisa donijeti original potvrde/diplome na uvid koji će im odmah biti vraćen. Kandidati koji su dostavili originale ili ovjerene preslike potvrda/diploma mogu ih preuzeti u Uredu za primjenu ECTS-a i akademsko priznavanje IVK, zgrada Rektorata, soba 3.2. Kandidati se mole da u pismu dostave i svoje podatke za kontakt (broj telefona ili e-mail adresu) te da naznače na koje su se studije prijavili.
Pročitaj više
Obavijest kandidatima za upis na Sveučilište u Zadru o potvrdama za dodatna postignuća
First491492493494496498499500Last